Přispějte k dalšímu porozumění diagnóze OCD. Nabíráme do studie

Zveme Vás k účasti ve studii, jejímž cílem je porozumění odlišnostem v rozhodovacím procesu lidí s obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD) a zdravé části populace. Přispějte společně s námi k dalšímu porozumění naší schopnosti vnímat možnosti odměny, ztráty, procesu rozhodování a některých funkcí lidského mozku a mysli vůbec.

Obsedantně-kompulzivní porucha se vyznačuje obsesemi, nepříjemnými vtíravými myšlenkami, a opakujícím se chováním, takzvanými kompulzemi, které bývají typicky úzce provázané s obsesemi a dočasně neutralizují doprovázející úzkost. Předpokládá se, že mezi další symptomy u pacientů s OCD patří také částečný deficit ve schopnosti flexibilního rozhodování, a právě na toto se v naší studii zaměřujeme. Výzkumný tým se snaží přispět k objasnění nervových mechanismů odměny a ztráty (tj. naší schopnosti odhadovat, co je pro nás přínosné, a co ne) u zdravé populace v porovnání s lidmi s OCD.

Profily dobrovolníků

Do studie hledáme lidi se základní diagnózou OCD a zdravé dobrovolníky, kteří splňují následující vstupní kritéria. Vhodnost Vaší účasti bude konzultována s lékařem.

Vstupní kritéria pro pacienty s OCD:

 • OCD jako základní diagnóza
 • stabilní užívání neuropsychiatrické medikace, 
  případně jedinci bez pravidelné medikace

Vstupní kritéria pro zdravé dobrovolníky:

 • věk 18 - 55 let

Vylučující kritéria pro pacienty s OCD:

 • jiné závažné somatické a aktivní infekční onemocnění znemožňující účast ve studii
 • prodělaný závažný úraz hlavy či operace mozku
 • nemožnost absolvování MRI (kardiostimulátor, kovový implantát, klaustrofobie a jiné)
 • relativní nevhodnost absolvování EEG vyšetření (diagnóza epilepsie, specifický účes např. dredy, nesnesení aplikace gelu na vlasovou část pokožky apod.)

Vylučující kritéria pro zdravé dobrovolníky:

 • prodělané psychiatrické onemocnění či užívání neuropsychiatrické medikace
 • jiné závažné somatické a aktivní infekční onemocnění znemožňující účast ve studii
 • prodělaný závažný úraz hlavy či operace mozku
 • nemožnost absolvování MRI (kardiostimulátor, kovový implantát, klaustrofobie a jiné)
 • relativní nevhodnost absolvování EEG vyšetření (diagnóza epilepsie, specifický účes např. dredy, nesnesení aplikace gelu na vlasovou část pokožky apod.)

Průběh studie

Před zahájením samotného experimentu budete dotázáni na Váš aktuální zdravotní stav a anamnestické údaje. Současně bude provedeno zhodnocení Vašeho zdravotního stavu pomocí specifických psychiatrických stupnic. Toto vyšetření zabere 60 minut.

V další části budete vyzváni k řešení několika úloh simulujících možnosti odměny a ztráty formou finančního zisku. Tato testování absolvujete následně v kombinaci s 256ti kanálovou elektroencefalografií (EEG). Vyšetření trvá přibližně 90 minut.

Na závěr budete vyšetřeni opět v rámci specifických úloh na testování Vašeho rozhodování a tzv. „provokaci symptomů“ pomocí magnetické rezonance (MRI), toto vyšetření nepřesáhne čas 60 minut.

Upozornění: Samotná účast ve studii je dobrovolná a bez nároku na finanční odměnu. Ta je možná v rámci řešení jednoduchých úkolů spojených s možností finančního zisku či ztráty.

Pro více informací kontaktujte

Alice Heuschneiderová

EEG laborant