Celoživotní vzdělávání

NUDZ disponuje špičkovým materiálně technickým vybavením a poskytuje všem zaměstnancům maximální zázemí pro jejich profesní a osobní rozvoj. Podporujeme zaměstnance na všech úrovních jejich profesní dráhy a motivujeme je k dalšímu sebevzdělávání. Snažíme se jim nabídnout vzdělávání v oblastech, které přispějí k rozvoji v jejich odbornosti a/nebo na jejich aktuální pracovní pozici. V roce 2016 jsme zavedli členění vzdělávacích akcí podle zaměření a cílové skupiny do čtyř kategorií: 

  • celoústavní semináře určené pro všechny zaměstnance i odbornou veřejnost
  • semináře výzkumných programů s užším zaměřením na výzkumná témata 
  • outbreeding semináře zaměřené na předávání informací mezi výzkumnými programy
  • další akce jako semináře pracovních skupin, journal kluby apod.  

Výzkumníky dále podporujeme v aktivní účasti na vědeckých konferencích a kongresech. Řadě pracovníků jsme umožnili absolvovat jak dlouhodobé stáže, tak i krátkodobé studijní pobyty v zahraničí.

2019

 

   
    10. 6. | Lifestylové intervence v péči o duševní zdraví
     
   
4. 6. | Uncovering glutamatergic mechanisms behind motivational and cognitive deficits in drug addictio   29. 5. | Technology transfer in the UK – best practice, succes story
     
 
 27. 5. | Význam peerů a svépomocných aktivit v systému péče zaměřeném na zotavení z duševního onemocnění: zkušenosti z USA, Brazílie a Nizozemí   21. 5. | Jak vstupuje systém kontroly, národní politika a legislativa do možností pomáhajících intervencí
     
   

30. 4. | Mgr. Matěj Kliman: Spinoff společnosti ve VaV

 

23. 4. | Prof. Nim Tottenham, PhD, PhDr. Petra Winnette, PhD: Tajemství vyvíjejího se mozku

     
 

26. 3. Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.: Modeling Neurological Disorders In Vitro Using Stern-Cell-Derived Cerebral Organoids

 

15. 3. | Role spánku v procesu stárnutí

     
   

 5. 3. | Jiří Horáček: Psychedelika v paliativní péči

  28. 2. | Simon D. Kyle: Advances in understanding and treating chronic insomnia
 
 

12. 2. Kamil Vlček: Human spatial orientation in real space and its impairments

 

8. 2. | Chiara Biglia: Exchange practical konwledge and skill with HR Award Holder

     

    

31. 1. | Manuel Spitschan: Light and colour in visual and non-visual function

 

31.1.–3.2. | Filmový festival o duševním zdraví a mysli Na hlavu

     
 

8. 1. | Kevin Warwick: Experiments in human-machine interaction | info

 

23. 1. | Jonathon E. Larson: Stigmatizace v USA: vlastní zkušenost

     
 

 

2018

Modelování zrakové kůry | Mgr. Ján Antolík, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy | 4. 12. 2018

Neurobiologie demence u psů; Diagnóza různých stádií a rizikové faktory demence u psů | MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD., Neuroimunologický ústav, Slovenská akademie věd v Bratislavě a MVDr. Jana Farbáková, PhD., Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích | 23. 10. 2018

Jsme dobří? Bibliometrická analýza publikačních výsledků | PhDr. Alena Palčová | 2. 10. 2018

Farmakologické manipulace chování z pohledu anesteziologaDoc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., Klinika anesteziologie, IKEM, Praha | 4. 9. 2018

Regulační efekt redistribuce acetylkoenzymu A ve zdravém a nemocném mozkuProf. Andrzej Szutowicz, Medical University of Gdansk | 3. 7.2018

HYDRA – všechna data pohromadě | Ing. Pavel Dvořák |  5. 6. 2018

What can we do abut the stigma of mental illness? | Prof. Dr. med. Georg Schomerus | 29. 5. 2018

Is the brain stochastic, deterministic, chaotic, or just (practically) unpredictable?Ehud Kaplan, Ph.D., Jules and Doris Stein Research to Prevent Blindness Professor | 15. 5. 2018   

Pokročilá fluorescenční mikroskopie v imunologii lymfocytů | Marek Cebecauer, J. Heyrovsky, Institute of Physical Chemistry of the CAS | 15. 5. 2018

Právní rámec v transferu technologií Mgr. Matěj Kliman, AK Holec, Zuska & Partneři | 11. 5. 2018

Metabolické biomarkery u neurodegenerativních onemocnění – dopad na klinickou diagnostiku a vývoj nových léků | prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol | 3. 4. 2018

O zvířatech a lidech | MUDr. Soňa Peková, Ph.D., VEMODIA a.s. | 6. 2. 2018 | videozáznam

Celoústavní "Infoday" k rozvoji kapacit pro VaV a transferu technologií v rámci NUDZ | 31. 1. 2018

 

Celoústavní semináře 2017 | 2016

Semináře Centra pokročilých studií NUDZ v psychiatrii a psychofarmakologii 2013–2015

 

 

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty