Pregraduální studium

Aktuální rozvrhy, materiály k výuce, doporučená literatura a další důležité informace k výuce psychiatrie jsou dostupné na webu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: http://vyuka.lf3.cuni.cz

Rozvrh výuky

Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie – sylabus kurzu

 

 


Pregraduální studium Postgraduální studium Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Videozáznamy vybraných přednášek
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty