2PS - Prevent & Protect through support (Prevention of child sexual exploitation) (HE-CL3-2021-FCT-01-11)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Polish platform for Homemade Security
Spolupříjemce: NUDZ + 21 partnerů v konsortiu
Doba řešení: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025
Rozpočet celkem: 3 003 065 EUR
Rozpočet NUDZ: 53 422 EUR
Podpořil/a: Evropská komise

 

Anotace