PARAFILIK (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 38 389 181 Kč
Podpořil/a: OP

 

 

EU Operační program Zaměstnanost

Anotace

Projekt je zaměřen na systémové řešení tíživé situace sebeidentifikujích se parafiliků za aktivní spolupráce platformy vědců a klíčových stakeholderů v oblasti prevence kriminality a sexuologie. Cílem je iniciace vzniku platformy pro dostupnou včasnou terapeutickou a podpůrnou intervenci. Jedná se o v ČR zcela inovativní koncept, který posune zaměření preventivních opatření proti sexuálnímu násilí směrem na včasnou intervenci zaměřenou přímo na rizikové skupiny ve snaze zabránit budoucí trestné činnosti.

www.parafilik.cz