Rozdílné koncepty epizodické paměti: Kontextuální reprezentace vs. Self (22-10493S)

Základní informace

Řešitel: RNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, PhD.
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 6 996 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace