Rozdílné koncepty epizodické paměti: Kontextuální reprezentace vs. Self (22-10493S)

Základní informace

Řešitel: RNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, PhD.
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 6 996 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Cílem projektu je provnat roli kontextuální informace a sebe-reprezentace v epizodické paměti – jejich ontogenetický vývoj, kognitivní mechanizmy a neurobiologický substrát. V rámci paměti epizodického typu studovat jednotlivé aspekty (“co”, “kdy”, “kde”) – jejich ontogenetický vývoj a neurobiologický substrát.