Klinický smluvní výzkum

Helena Bumbová

Kontakt

Bc. Helena Bumbová

koordinátorka klinických studií

Profil

Spolupracujeme s farmaceutickými firmami na klinickém testování nových léčivých přípravků, nových forem léků či indikací k podání. Dokážeme realizovat klinická hodnocení u pacientů i u zdravých dobrovolníků (studie I, II, III a IV fáze).

Z diagnostických okruhů máme zkušenosti s klinickými hodnoceními u následujících diagnóz:

  • psychotické poruchy (schizofrenie)
  • poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha)
  • poruchy spánku
  • úzkostné poruchy
  • demence

 

Všechny studie musí být schváleny naší lokální Etickou komisí k zajištění maximální ochrany zařazených pacientů / zdravých dobrovolníků.

Disponujeme týmem zkušených lékařů a sester, klinických psychologů a neuropsychologů.

Jsme vybaveni nadstandardním zázemím pro účely klinického hodnocení, včetně možnosti využití moderních neurozobrazovacích, elektrofyziologických, a dalších vyšetřovacích metod:

  • MR mozku
  • EEG, QEEG
  • polysomnografie
  • aktigrafie
  • rTMS, tDCS

Informace o probíhajícím výzkumu a schválených klinických studiích v Národním ústavu duševního zdraví najdete na internetových stánkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze.