Modely schizofrenie pro pokrok ve výzkumu a léčbě

Schizofrenie je heterogenní klinická porucha definovaná souborem příznaků. Ačkoli halucinace a bludy - tzv. pozitivní příznaky - jsou nejzřetelnější a nejnápadnější, negativní příznaky schizofrenie (tj. alogie, otupělý afekt, avoliace, asociativita a anhedonie) jsou mnohem trvalejší a pronikavější a mají mnohem větší vliv na kvalitu života pacientů. Jak již přesně určili zakladatelé výzkumu schizofrenie, negativní příznaky jsou v současné době považovány za jádro nemoci a spolu s kognitivními poruchami u schizofrenie za nejvýznamnější faktor, který přispívá k funkčním poruchám spojeným s touto nemocí. Navíc, zatímco antipsychotika mohou často účinně udržet kontrolu nad pozitivními příznaky, léčba negativních příznaků byla identifikována jako zásadní neuspokojená klinická potřeba. Je zřejmé, že nedostatečné pochopení základních patofyziologických mechanismů těchto příznaků brání vývoji adekvátní farmakologické léčby.

V této souvislosti se zastřešující výzkumné téma skupiny SMART Lab soustředí na pochopení neuropsychofarmakologických základů sociálního stažení, jednoho ze základních negativních příznaků a konstruktu, který je přístupný jak lidem, tak zvířatům. Konkrétně využíváme behaviorální farmakologii ve spojení se stereotaxickou chirurgií, funkční neuroanatomií a molekulárními technikami k identifikaci neurobiologických mechanismů - stejně jako změněných neuropsychologických procesů -, které jsou základem sociálního stažení u zvířecích modelů schizofrenie. Konečným cílem je lépe porozumět patofyziologii negativních příznaků, identifikovat nové farmakologické cíle a promítnout tyto poznatky do nové terapie.

Máte-li zájem nastoupit do této laboratoře jako student nebo postdoktorand, neváhejte nás kontaktovat. Motivovaní studenti na všech úrovních jsou vždy vítáni.