Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu

Činnost kanceláře transferu technologií zahrnuje identifikaci a zhodnocení využitelnosti duševního vlastnictví, monitoring vědeckých projektů s komerčním potenciálem, mapování potřeb výzkumných pracovníků a subjektů aplikační sféry, metodické zajištění přenosu znalostí a technologií do praxe, zajištění právní ochrany duševního vlastnictví, patentové a právní poradentství, vzdělávání pracovníků NUDZ, strategie financování projektů komercializace, příprava projektových žádostí a realizace projektů, zajištění kontaktu s potenciálními investory, podpora licenčních procesů, podpora smluvního výzkumu, monitoring a popis výzkumného portfolia NUDZ.