Neurobiologie stárnutí a neurodegenerativních onemocnění

Výzkum je zaměřen na objasnění molekulární a buněčné podstaty stárnutí mozku, příčin, vzniku, progrese, diagnóz a využití potenciálních inovativních terapií neurodegenerativních a psychiatrických onemocnění s důrazem na Alzheimerovu nemoc. Používá biochemické, molekulárně biologické, farmakologické neuropsychologické a behaviorální metody, využívá buněčné kultury, pokusná zvířata (především animální modely neurodegenerací) a vzorky získané v humánní medicíně. Laboratoř aktivně spolupracuje s ostatními strukturami NUDZ, spřázněnými klinickými a výzkumnými pracovišti (např. Lék. fakulty UK v Praze a Hradci Králové, Fak. chem.-technol. U. Pardubice, Fak. nem. Motol, řada ústavů AV ČR a.j.) i se zahraničními subjekty.