Správa laboratoří NUDZ a neurochemická analýza

Zastřešuje moderní laboratoře vybavené špičkovými přístroji kompatibilními s širokým rozpětím biomedicínského výzkumu. S ohledem na záměr studovat nerobiologickou podstatu neuropsychiatrických onemocnění, neurodegenerativních chorob a stárnutí mozku portfolio přístrojů a metod zahrnuje vědecké vybavení pro buněčnou a molekulární biologii, biochemii, neuropsychologický a farmakologický výzkum a také behaviorální studie. Laboratoře NUDZ také moderní histologickou a imunohistologickou jednotku vybavenou špičkovou řadou epifluorescenčních a konfokálních systémů zobrazování, jakož i moderní laboratoře pro tkáňové kultury. Výzkum využívající experimentální zvířecí modely schizofrenie, afektivních poruch či Alzheimerovy nemoci a dalších modelů neuropsychiatrických chorob je hlavní součástí probíhajících projektů.