Joint Action on Support for Member States' implemantation of best practices in the area of mental health (JA-02-2020) (101035969)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Alexandr Kasal
Hlavní příjemce: NATIONAL PUBLIC HEALTH ORGANISATION GREECE
Spolupříjemci: NUDZ+ dalších 21 partnerů
Doba řešení: 1. 10. 2021 - 31. 5. 2024
Rozpočet celkem: 6 741 516 EUR
Rozpočet NUDZ: 194 630 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

lorem ipsum