Joint Action on Support for Member States' implemantation of best practices in the area of mental health (JA-02-2020) (101035969)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Alexandr Kasal
Hlavní příjemce: NATIONAL PUBLIC HEALTH ORGANISATION GREECE
Spolupříjemci: NUDZ+ dalších 21 partnerů
Doba řešení: 1. 10. 2021 - 31. 5. 2024
Rozpočet celkem: 6 741 516 EUR
Rozpočet NUDZ: 194 630 EUR
Podpořil/a: EK

Anotace

Společná akce ImpleMENTAL se zaměřuje na přenos a implementaci dvou příkladů dobré praxe v oblasti duševního zdraví: Reforma duševního zdraví v Belgii a Prevence sebevražd v Rakousku (SUicide PRevention Austria - SUPRA). Cílem je rozšířit přínosy přenosem a pilotíží v zúčastněných zemích. Pracovní skupina Výzkum a prevence sebevražd spoluvede pracovní balíček zaměřený na přenos projektu SUPRA. Do projektu je zapojeno 40 organizací, 21 příslušných orgánů a 19 přidružených subjektů z 21 evropských zemí.