Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ

Vedoucí
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Kontakt
Bc. Markéta Smolová (Koordinátor výzkumného programu)
telefon:(+420) 283 088 247
e-mail:tt@nudz.cz, marketa.smolova@nudz.cz


Profil

Centrum transferu technologií je integrální součást Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), která zajišťuje:
- Identifikaci a zhodnocení využitelnosti duševního vlastnictví
- Monitoring vědeckých projektů s komerčním potenciálem
- Mapování potřeb výzkumných pracovníků a subjektů aplikační sféry
- Metodické zajištění přenosu znalostí a technologií do praxe
- Zajištění právní ochrany duševního vlastnictví
       – patentové a právní poradentství
       – vzdělávání pracovníků NUDZ
- Strategie financování projektů komercializace
       - příprava projektových žádostí a realizace projektů
       - zajištění kontaktu s potenciálními investory
- Podpora licenčních procesů
- Podpora smluvního výzkumu
       - monitoring a popis výzkumného portfolia NUDZ

 

Projekt Centrum transferu technologií NUDZ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656 je financován z Operačního programu Výzkum, výzkum a vzdělávání (OP VVV)

 


 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty