INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů (307A–2019)
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2019–30.6.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie (304A–2019)
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Doba řešení: 1.1.2019–30.6.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Strategie rychlé antidepresivní odpovědi u farmakorezistentní deprese (310A–2019)
Řešitel: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.7.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Akustická stimulace a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti a subjektivní vnímání spánku u pacientů s insomnií (312A–2019)
Řešitel: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA
Doba řešení: 1.2.2019–31.7.2019
Rozpočet: 12 000 Kč

Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě (305A–2019)
Řešitel: Mgr. Petra Skalníková
Doba řešení: 1.1.2019–31.7.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání (301B–2019)
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola
Doba řešení: 7.1.2019–15.2.2019
Rozpočet: 60 000 Kč

Studijní stáž v Rutherford lab při Yale School of Medicine (300B–2019)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela
Doba řešení: 1.5.2019–31.5.2019
Rozpočet: 59 880 Kč

Terapeutický potenckál látek ovlivňujících NMDA receptory (3015B–2019)
Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková
Doba řešení: 1.1.2019–30.11.2019
Rozpočet: 60 000 Kč

Negativní emoce vyvolané pavouky u lidí – mezikulturní srovnání (314B–2019)
Řešitel: Mgr. Markéta Janovcová
Doba řešení: 15.3.2019–19.5.2019
Rozpočet: 58 610 Kč

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty