Aktuálně řešené projekty

INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Konsolidace emoční paměti během spánku u starších dospělých (317A_2020)
Řešitel: Mgr. Veronika Juríčková
Spoluřešitelé: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA,Mgr. Karolina Janků, Mgr. Petra Skalníková
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2020
Výše podpory IGS: 107 000 Kč

Virtuální simulace vyšetření v magnetické rezonanci (318A_2020)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Anna Francová, Bc. Václav Sahula, Mgr. Adéla Plechatá
Doba řešení: 1.1.2020–31.11.2020
Výše podpory IGS: 110 000 Kč

Adaptace AVLT pro populaci osob se sluchovým postižením – pilotní studie (319A_2020)
Řešitel: PhDr. Marie Bendová
Doba řešení: 1.1.2020–30.11.2020
Výše podpory IGS: 55 000 Kč

Charakteristika cirkadiánních hodin v cerebrálních organoidech generovaných z lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (320A_2020)
Řešitel: Mgr. Kamila Weissová
Spoluřešitelé: Mgr. Aneta Petrušková, Mgr. Kateřina Skálová
Doba řešení: 1.1.2020–30.11.2020
Výše podpory IGS:110 000 Kč
 

Výzkum kognitivního deficitu a plasticity mozku – Kodaňská univerzita (321B_2020)
Řešitel: Mgr. Adéla Plechatá
Typ výzkumu: základní
Doba řešení: 1.9.2020–31.10.2020
Výše podpory IGS: 68 000 Kč

Riziko psychiatrické hospitalizace u osob s juvenilními revmatologickými onemocněními: studie založená na registrových datech (323B_2020)
Řešitel: Mgr. Karolína Mladá
Doba řešení: 18.2.2020–17.3.2020
Výše podpory IGS:68 000 Kč

Využití virtuální reality ve studiu sociální kognice u hraniční poruchy osobnosti - pilotní studie (324B_2020)
Řešitel: Mgr. Anna Francová
Doba řešení: 1.4.2020–31.5.2020
Výše podpory IGS:68 000 Kč

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty