MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 

Evropská komise (3rd EU Health Programme)

Místní strategie pro snížení užívání alkoholu nezletilými a pro snížení  nadměrného epizodického užití alkoholu; Lokalizujme to! (738055)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Spolupříjemci: NUDZ; Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Koordinationsstelle Sucht GE, pro mente oö AU, CAD Limburg vzw BE, Center for Education about Drugs and Treatment of Drug Addicted Persons Ltd Cyprus, Diakonisches Werk Herford GE, UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF GE, CENTER FOR THE PREVENTION OF ADDICTIONS AND PROMOTION OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT Greece, Forum Prävention ONLUS Italy, CePT - Centre de Prévention des Toxicomanies Lux, TACTUS verslavingszorg Netherlands, IREFREA Portugal, Prevencia V&P SVK.
Doba řešení: 1.4.2017–30.9.2019
Rozpočet celkem: 1 438 786 Euro
Rozpočet NUDZ: 51 876 Euro

 

Evropská komise (Program Erasmus+)

Evropské setkání – osvědčené postupy a lidská práva v oblasti duševního zdraví, mladý pohled (2019-2-ES02-KA105-013650)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID, Španělsko Spolupříjemci: NUDZ; Grunden SÖSK – Švédsko; Psichikos sveikatos iniciatyva – Litva
Doba řešení: 1.9.2019–30.11.2019
Rozpočet celkem: 9 925 Euro
Rozpočet NUDZ: 4 435 Euro

 

Norské fondy a fondy EHP – zdraví: Bilaterální iniciativa

Příprava vědeckého projektu k EEA fondům "Preventive measures to reduce premature death in Czechia and Norway: analyses of substance use related traffic fatalities (MF-16063/2019/5804-7) Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Oslo University Hospital (Assoc. prof. Stig Tore Bogstrand, PhD)
Doba řešení: 1.9.2019–30.11.2019
Rozpočet celkem: 128 682 Kč
Rozpočet NUDZ: 67 312 Kč

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Od mikro- k makro-úrovni: souvislost mezi osou „microbiota-gut-brain“ a neuropsychickým vývojem dítěte (Mobility 8JPL19071)
Řešitel: PhDr. RNDr. Tezera Nekovářová, Ph.D.   
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Uniwersytet Gdański
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 148 000 Kč

European sexual medicine network - Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124) Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.  
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemci: NUDZ; Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Cooperating member: Izrael
Doba řešení: 5.4.2019–4.4.2023

Cílená deplece TRP-VR1 v nocicepčních modelech myší pro léčbu bolesti odolné vůči analgetikám (Inter Action LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich (Prof. Vasilis Ntziachristos) 
Doba řešení: 1.7.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 90 000 Euro
Rozpočet NUDZ: 1 200 000 Kč

Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím (LTAUSA19135)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Partneři: New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, PhD) Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem:6 881 000 CZK
Rozpočet NUDZ: 3 496 000 Kč

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty