Aktuálně řešené projekty

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 

Interreg DANUBE

Inovace pro demenci v Podunají, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Spolupříjemce: NUDZ
Partneři: NUDZ; The Brain Company Austria, Wirtschaftsuniversitat Wien, Bulgarian Society of Dementia, Social Cluster Association Hungary, Romanian Alzheimer Society, Memory Centre Bratislava, University of Ljubljana, Alzheimer Association Bosna Hercegovina, Associated partners: Federal Ministry of Health- Federation of Bosnia and Herzegovina, Medical University of Sofia, City of Zagreb, Ministry of Health of the Republic of Croatia, University of Zagreb, MEDIWARE corp.CZ, Bavarian Research Alliance GmbH, Bavarian State Ministry of Health and Care, German Alzheimer Association, Slovak Medical Association
Doba řešení: 1.7.2018–30.6.2021
Rozpočet celkem: 1 726 514,27 eur
Rozpočet NUDZ: 52 074,90 eur
https://www.nudz.cz/files/pdf/indeed-final4.pdf

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cílená deplece TRP-VR1 v nocicepčních modelech myší pro léčbu bolesti odolné vůči analgetikám (Inter Action LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich (Prof. Vasilis Ntziachristos) 
Doba řešení: 1.7.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 90 000 eur
Rozpočet NUDZ: 1 200 000 Kč
Anotace české části: Čelíme naléhavé potřebě vyvinout účinná a dlouhodobě působící terapeutika pro léčbu chronické bolesti způsobené rezistencí na analgetika, včetně bolesti při rakovině. Projekt se bude zabývat aplikací nové genetické metodologie vyvinuté českým hlavním řešitelem pro depleci receptorů TRP-VR1 v trigeminálních nociceptorech, aby se zlepšilo řízení neuropatické a rakovinové bolesti rezistentní na léky u myších modelů. mu-p75 IgG cílený lentivirus kódující VR1 shRNA bude použit pro retro-axonální depleci TRP-VR1 kanálů pro odstranění bolesti v trigeminálních senzorických neuronech myší v primárních neuronálních kulturách a in vivo. Metody imunohistochemie, biochemie a konfokálního zobrazování budou použity pro ověření účinnosti a specificity deplece VR1 v trigeminálních nociceptorech. Snížená odpověď na bolest bude potvrzena použitím modelu indukovaného kapsaicinem u zvířat, jakož i specifických molekulárních odečtů, jako je exprese mGluR5 v membráně jádra neuronu a fosforylovaného ERK1/2, Arc/Arg3.1 a c-fos změny úrovně. Německému partnerovi budou dodány nové antinociceptivní cílené vektory pro jejich validaci v modelu nádorové bolesti, a to pomocí pokročilých metod pro zobrazování reakce na dermální bolest a mapování mozkové odpovědi na bolest u intaktních zvířat in vivo.  Anotace bavorské části: Nedávno vyvinuté zobrazovací metody, jako je rastrová skenovací optoakustická mesoskopie (RSOM), budou využity pro detekci dermální nociceptivní reakce na kapsaicinem indukovanou bolest na periferii. Multispektrální optoakustická tomografie (MOST) na druhé straně bude použita pro mapování hemodynamické odezvy v mozku v reakci na nociceptivní vstupy u intaktních zvířat in vivo. Účinky cílené deplece antinociceptivního vektoru TRP-VR1 dodaného českým hlavním řešitelem budou testovány na modelech bolesti způsobených kapsaicinem, stejně jako na modelu nádorové bolesti u myší produkovaných štěpením subkutánně transplantovaných buněk pomocí UM-SCC-104 (lidský papilomavir-16-pozitivních buněk karcinomu hlavy a krku spinocelulárního karcinomu krku) do podkoží vnější plochy rostra (vnější čumák s hmatovými vousy) u myší. Antinociceptivní účinky cíleného VR1 v neuronech trigeminálního ganglia budou ověřeny metodou lokálního zobrazování kůže a globálního zobrazování mozku RSOM a MSOT in vivo. Výsledky těchto studií budou důkladně testovány oproti kontrolám a korelovány s údaji získanými českou hlavní výzkumnou skupinou za použití konvenčních imunohistochemických a mikroskopických metod.

Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím (LTAUSA19135)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Partneři: New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, PhD)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 6 881 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 496 000 Kč
Anotace: Pro přežití a úspěch lidí i zvířat je zásadní schopnost orientovat se a pohybovat se v dynamickém prostředí plném důležitých pohyblivých objektů, ať už jsou to příslušníci stejného druhu, s nimiž zvíře navazuje nejrůznější sociální vztahy, potenciální predátoři či kořist, nebo neživé pohyblivé objekty. Zatímco neuronální substrát pro navigaci v neměnném a prázdném prostoru je pořád důkladněji prozkoumáván, výzkum neuronálních mechanismů umožňujících etologicky veledůležitou orientaci v prostoru s pohybujícími se objekty je v počátcích. 

Obnova motorických funkcí u Parkinsonovy choroby pomocí neinvazivní hybridní transkraniální neuromodulace (JPND-568-060)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany), Krembil Research Institute - University Health Network (Canada), Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering (Germany), Department of Electrical and Electronics Engineering (Turkish), Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş (Turkey)
Partneři: New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, PhD)
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2023
Rozpočet celkem: 1 464 661 eur
Rozpočet NUDZ: 359 262 eur
Anotace: Cílem tohoto konsorcia je vyvinout a ověřit nové neinvazivní možnosti léčby Parkinsonovy choroby (PD) elektrickou a mechanickou (ultrazvukovou) transkraniální stimulací hlubokých struktur mozku. Projekt zahrnuje pět oblastí: (1) Použití elektrické interference (TIF) k cílení GPi pacientů s PD; (2) Použití programu LIFUS k cílení na STN, substantia nigra (SN) a GPi; (3) Použití kombinace dvou stimulačních modalit k testování synergických neuromodulátorových účinků u experimentálních potkanů a pacientů zvýšením konvenčních frekvencí tACS a snížením frekvencí LIFUS na stejný rozsah ~ 150 kHz; (4) Zkoumání aditivních neuromodulátorových účinků US transkraniální stimulace (tUSS), tACS a statického nebo oscilačního magnetického pole (MF) převodem technologií používaných pro neinvazivní zobrazování; (5) Využití primárních neuronových kultur a experimentálních potkanů k objasnění mechanismů neurostimulace, optimálního provozního rozsahu a bezpečnostních rezerv a zkoumání cest senzitizace vybraných neuronů k US, ACS a statickým magnetickým polím (SMF).

 

COST ACTION 

European sexual medicine network - Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.  
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemci: NUDZ; Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Cooperating member: Izrael
Doba řešení: 5.4.2019–4.4.2023
Anotace: V České republice působí dvě oficiální klinické sexuologické společnosti (Sexuologická společnost ČLS JP, Česká společnost pro sexuální medicínu). Tyto jsou výzkumně propojeny s výzkumnou skupinou zaměřenou přímo na základní a aplikovaný sexuologický výzkum (Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie) na Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Všechny tyto organizace sdílejí cíle a hodnoty proklamované European Sexual Medicine Network. Z tohoto důvodu se chtějí připojit k projketu COST-Action CA18124.

 

Světová zdravotnická organizace

Strategy for the prevention of cognitive impairment in the Czech Republic
Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ 
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 180 000 Kč

 

Komunitární programy Evropské unie

DG Justice - Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020  

Supporting Wellbeing and Integration of Transgender Victims in Care environments with Holistic Approach (JUST 881635)
Řešitel: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Hlavní příjemce: Perseo Spa Impresa Sociale (IT)
Spolupříjemci: NUDZ, Paradigma (IT), Fundacio Parc Tauli (S), Transparent z.s. (ČR), Mirada Local SL (S), Azienda Unita Sanitaria Locale Di Reggio Emilia (IT)
Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2022
Rozpočet celkem: 516 542,5 eur, EU dotace 413 234 eur
Rozpočet NUDZ: 72 920,5 eur, EU dotace 58 336,4 eur
Abstract: The general objective is to promote compassionate services to assist properly transgender and intersex survivors (TI) by enhancing competencies of psychiatrists, psychologists, psychotherapist and other social workers (direct target). TI people high exposition to discrimination and harassment exacerbate their risk for mental disorders, addictions and suicide (APA, 2015). Despite the need for healthcare assistance, the relationship with public services remains problematic, also due to the staffs’ implicit prejudices, and poor preparation (Carroll et al., 2012). The indirect target are TI victims of violence and their relatives. The project activities are: A model design including theoretical background, training system for professionals, supporting tools for TI; Training implementation including a training of trainers for trainers of the partnership and pilot training courses for the professionals involved; Networking and supporting tools implementation including MoU among public and private entities providing for TI supports, self-help groups promotion and information supports for both professionals and TI and their relatives; Results monitoring and dissemination. Expected outcomes are: Improvement of TI needs knowledge and awareness: 180 among professionals involved will be trained in the 3 partner Countries. They will be trained by 21 expert trainers coming from the SWITCH partnership; Start-up of a networking activity among public health care bodies and TI people private centres and associations including Recommendations to health care regional authorities in all Countries to support TI’s health ekvity; Improvement in wellbeing of TI victims through the start-up of 3 self-help groups in the partner Countries for about 90 TIs aiming identity integration and support; TI issues awareness increasing of the public: stakeholders of public and private of social health services as well as TI association will attend final workshops in the partner Countries.

Make the Difference - Working Together for Children in Households with Addiction Issues (MAKE THE DIFFERENCE) (JUST 881738)
Řešitel: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Spolupříjemci: Zorggroep Zin, Departament de Salut –Generalitat de Catalunya, Forum Prevenzione Onlus, Stichting Tactus Verslavingszorg, Irefrea – Instituto Europeu de Investigacao de Factores de Risco de Crianca e Adolescentes, Obcianske Zdruzenie Prevencia, Kentro Prolipsis Ton Eksartisseon Ke Proagogis Psychokinonikis, Enkaiseva Painhdetyo Ehyt Ry Forebyggande Rusmedelsarbere, Kentro Enimerosis Kai Therapeias Exartimenon Atomon Kenthea Limited, Nacionalni Institut aa Javno Zdravje, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen Wittgenstein Olpe
Doba řešení: 1.5.2021–30.4.2023
Rozpočet celkem: 74 698,84 eur
Rozpočet NUDZ: 74 698,84 eur

Rise Up Against Anti-LGBTI Hate Crimes (RISE UP) (JUST 963772)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Prague Pride z.s.
Spolupříjemci: NUDZ, In IUSTITIA o.p.s.
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2022
Rozpočet celkem: 312 480 eur
Rozpočet NUDZ: 59 090 eur

 

HORIZON 2020

Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics (PERISCOPE) (H2020 101016233)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: Universita degli studi di Pavia (UNIPV)
Spolupříjemci: NUDZ + dalších 32 partnerů v konsorciu
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2023
Rozpočet celkem: 9 993 475 eur
Rozpočet NUDZ: 81 831,25 eur
Anotace: The impact of the COVID-19 pandemic has been deep and wide. In spite of unprecedented efforts to understand the COVID-19 disease and its causative virus SARS-CoV-2, months after the emergence of the first local case in Europe (San Matteo hospital, Pavia, 21st February 2020) significant knowledge gaps persist. While social and natural scientists managed to develop new research and shed light on the dynamics of the outbreak and the most effective possible containment measures, governments have been increasingly faced with the need to adopt urgent decisions. Against this background, PERISCOPE plans to contribute to a dramatically deeper understanding of the dynamics of the outbreak, by means of an intense multi-disciplinary research, both theoretical and experimental, and the consideration of different viewpoints: clinic and epidemiologic; humanistic and psychologic; socio-economic and political; statistical and technological. The overarching objectives of PERISCOPE are to map and analyse the unintended impacts of the COVID-19 outbreak; develop solutions and guidance for policymakers and health authorities on how to mitigate the impact of the outbreak; enhance Europe’s preparedness for future similar events; and reflect on the future multi-level governance in the health as well as other domains affected by the outbreak. In pursuing this objective, PERISCOPE sheds new light on the unintended and indirect consequences of the outbreak and the related government responses, with the intention to preserve evidence-based policymaking by collecting an unprecedented amount of data and information on the social, economic and behavioural consequences of the current pandemic. At the same time, PERISCOPE will produce new information on the conditions that led to the impact of the pandemic, the differences in “policy mix” adopted at the national level in EU and associated countries, and the behavioural impacts of both the outbreak and the policies adopted.

Revolution of Sleep Diagnostics and Personalized Health Care Based on Digital Diagnostics and Therapeutics with Health Data Integration (SLEEP REVOLUTION) (H2020 965417)
Řešitel: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Haskolinn in Reykjavik EHF
Spolupříjemci: NUDZ + dalších 36 partnerů v konsorciu
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2022
Rozpočet celkem: 14 998 353,75 eur
Rozpočet NUDZ: 127 372,5 eur:
Anotace: Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with various negative health consequences including increased risk of heart disease, hypertension and daytime sleepiness causing road accidents. The economic burden of OSA is rising as almost 1 billion people worldwide are estimated to have OSA. The current diagnostic metric, however, relates poorly to these symptoms and comorbidities. It merely measures the frequency of breathing cessations without assessing OSA severity in any other physiologically relevant way. Furthermore, the clinical methods for analyzing PSG signals are outdated, expensive and laborious. Due to this, the majority of OSA patients remain without diagnosis or have an inaccurate diagnosis leading to sub-optimal treatment. Thus, it is evident that more personalized diagnostics are required including predictive and preventive health care and patient participation. The SLEEP REVOLUTION aims to develop machine learning techniques to better estimate OSA severity and treatment needs to improve health outcomes and quality of life. These techniques are implemented to high-end wearables developed in this project to alleviate the costs and increase the availability of PSGs. Finally, we aim to design a digital platform that functions as a bridge between researchers, patients and healthcare professionals. We will achieve these ambitious goals throughout extensive collaboration between sleep specialists, computer scientists and industry partners. The collaboration network consists of over 30 sleep centers working together to provide the needed retrospective data (over 10.000 sleep studies). The multi-center prospective trials involve experts and end-users to assess and validate the new SLEEP REVOLUTION diagnostic algorithms, wearables and platforms. With the commitment of the European Sleep Research Society and Assembly of National Sleep Societies (over 8000 members), we have the unique possibility to create new standardized guidelines for sleep medicine in the EU.

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty