1. Laboratoř buněčné a molekulární zobrazovací mikroskopie

 

Laboratoř buněčné a molekulární zobrazovací mikroskopie je vysoce profilované výzkumné zařízení vybavené dvěma výkonnými a všestrannými optickými zobrazovacími systémy pro vyšetřování buněčných a molekulárních biologických vzorků.

Konfokální laserový skenovací mikroskop Leica TCS SP8 X

Hlavním mikroskopem na NUDZ je nejmodernější konfokální mikroskop vybavený bílým laditelným laserem umožňujícím výběr libovolné excitační čáry nebo kombinace až osmi excitačních čar současně z viditelného spektra 470-670 nm. Kromě bílého laseru je mikroskop vybaven klasickými jedno a vícečarovými lasery od blízké UV oblasti (405 nm) přes celou viditelnou oblast (Ar laser, DPSS laser, HeNe laser). Libovolná kombinace excitačních laserových čar a tomu odpovídající nastavení detekce je možná díky bezfiltrovému děliči svazku AOBS (Acousto-Optical Beam Splitter) pro jakoukoliv kombinaci až osmi excitačních laserových čar současně. Detekční část systému zahrnuje kombinaci spektrálně laditelných konfokálních detektorů – fotonásobiče (PMT) a hybrdiní detektory (HyD na bází GaAsP). Na mikroskopu je možné snímání řadou různých metod pro fixované vzorky, stejně jako pro živé buňky díky kultivační komůrce s ovládáním teploty a koncentrace CO2.

 

Fluorescenční mikroskop Zeiss AxioImager Z1

Pro klasické snímání ve světlém poli a fluorescenci je v laboratoři k dispozici vzpřímený motorizovaný mikroskop Zeiss AxioImager Z1 s celou sadou suchých a imerzních objektivů a manuálním stolkem. Pro záznam obrazu je mikroskop vybaven digitální citlivou kamerou Zeiss. Mikroskop i s kamerou je ovládán softwarem AxioVision pro klasické jedno i vícekanálové fluorescenční snímání, časové a 3D snímání.

 

Asistence

Mikroskopy mohou samostatně používat proškolení uživatelé z řad zaměstnanců NÚDZ, akamedičtí a firemní pracovníci. Pro nezaškolené uživatele je připravena asistence jak pro samotné mikroskopické snímání, tak pro optimalizaci snímacího postupu s ohledem na vzorky.

Rezervace

Bc. Jitka Jechová

E-mail: jitka.jechova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 243

Kontakt na technika

RNDr. Jan Pala, Ph.D.

E-mail: jan.pala@nudz.cz

Tel: +420 283 088 223

RNDr. Viera Kútna, Ph.D.

E-mail: viera.kutna@nudz.cz

Tel: +420 283 088 223

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty