3. Laboratoř tkáňových kultur a imunohistochemie


L
aboratoř tkáňových kultur a imunohistochemie je spojení několika zařízení věnujících se tkáňovým kulturám, imunohistochemickým a cytochemickým metodám, které se zabývají elementárními a translačními otázkami neurobiologie. Jsou to víceúčelové laboratoře, které se věnují přípravě, histologickým a imunohistochemickým analýzám biologických vzorků nervové tkáně a dalších biomateriálů, kterými jsou tkáňové kultury a organotypické řezy. V současné době je nově schváleno nakládání s virovými vektory, což přidává další nástroj výzkumu do našeho portfolia. Cíl našeho výzkumu je objasnění různých fyziologických a patologických procesů v normální nebo postižené tkáni a v in vivo mozku animálních modelů. Máme k dispozici širokou řadu vybavení a nejmodernějších technologií pro přípravu vzorků z animálních modelů (operační vybavení, perfuzní pumpy, kryostat) a pro kultivování buněčných linií a primárních neuronálních kultur (laminární flow box, CO2 inkubátor atd).

Klíčové vybavení

• Instrumentárium pro anestezii a animální chirurgii, extrakci tkání a fixaci pro další imunohistochemické postupy.

• Perfuzní systém pro transkardiální perfuzi a fixaci s širokým spektrem možností umožňující přípravu tkáně dle specifických požadavků.

• Poloautomatický kryostat Leica CM1860UV na krájení ultratenkých řezů (1-100 μm) pro další histologické a strukturální analýzy (s pracovní teplotou od 0°C do -35°C).

• Luminometr Lumicycle umožnující snímání přirozeně luminescentních tkání nebo tkání z transgenních zvířat a buněk nesoucích luciferázový gen. Toto měření se využívá k velkému počtu aplikací, zejména pak ke chronobiologickým studiím.

Rezervační kontakt

Ing. Jitka Jechová

E-mail: jitka.jechova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 243

Výzkumný a technický kontakt

Viera Kútna, Ph.D. 
Histology lab research, contact person

E-mail: viera.kutna@nudz.cz

 Tel: +420 283 088 223

Dagmar Bezděková, M.Sc.  
Cell culture lab research, contact person

E-mail: dagmar.bezdekova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 223

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty