3. Laboratoř tkáňových kultur a imunohistochemie


L
aboratoř tkáňových kultur a imunohistochemie je spojení několika zařízení věnujících se tkáňovým kulturám, imunohistochemickým a cytochemickým metodám, které se zabývají elementárními a translačními otázkami neurobiologie. Jsou to víceúčelové laboratoře, které se věnují přípravě, histologickým a imunohistochemickým analýzám biologických vzorků nervové tkáně a dalších biomateriálů, kterými jsou tkáňové kultury a organotypické řezy. V současné době je nově schváleno nakládání s virovými vektory, což přidává další nástroj výzkumu do našeho portfolia. Cíl našeho výzkumu je objasnění různých fyziologických a patologických procesů v normální nebo postižené tkáni a v in vivo mozku animálních modelů. Máme k dispozici širokou řadu vybavení a nejmodernějších technologií pro přípravu vzorků z animálních modelů (operační vybavení, perfuzní pumpy, kryostat) a pro kultivování buněčných linií a primárních neuronálních kultur (laminární flow box, CO2 inkubátor atd).

Klíčové vybavení

• Instrumentárium pro anestezii a animální chirurgii, extrakci tkání a fixaci pro další imunohistochemické postupy.

• Perfuzní systém pro transkardiální perfuzi a fixaci s širokým spektrem možností umožňující přípravu tkáně dle specifických požadavků.

• Poloautomatický kryostat Leica CM1860UV na krájení ultratenkých řezů (1-100 μm) pro další histologické a strukturální analýzy (s pracovní teplotou od 0°C do -35°C).

• Luminometr Lumicycle umožnující snímání přirozeně luminescentních tkání nebo tkání z transgenních zvířat a buněk nesoucích luciferázový gen. Toto měření se využívá k velkému počtu aplikací, zejména pak ke chronobiologickým studiím.

Rezervační kontakt

Ing. Jitka Jechová

E-mail: jitka.jechova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 243

Výzkumný a technický kontakt

Viera Kútna, Ph.D. 
Histology lab research, contact person

E-mail: viera.kutna@nudz.cz

 Tel: +420 283 088 223

Dagmar Bezděková, M.Sc.  
Cell culture lab research, contact person

E-mail: dagmar.bezdekova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 223

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty