7. Laboratoř chování zvířat


Chování je u živočichů klíčovým pojítkem organismu s prostředím. Činnost nervové soustavy je jedním ze zásadních aspektů života všech živočichů včetně člověka, který integruje všechny dílčí funkce povstávající na úrovni molekulární a fyziologické do jediného systému, a právě jeho prostřednictvím se organismus jako celek vztahuje k okolnímu světu. Behaviorální studie tedy umožňují zkoumat organismus na celosystémové úrovni, a jsou i citlivým indikátorem patologických procesů. Biologie živočichů, zejména savců, je svojí podstatou velmi blízká biologii člověka, a sdílené jsou i mnohé domény chování, což činí studium chování modelových organismů nezastupitelným zdrojem informací i pro klinickou a preventivní medicínu, zejména v oblasti duševního zdraví.
Výzkumný program Experimentální neurobiologie (VP1) se z velké části věnuje právě studiu chování experimentálních zvířat. Zkoumáme animální modely napodobující neurologické a psychiatrické poruchy, s cílem porozumět jejich
mechanismům a nalézt nové přístupy k jejich léčbě.

   

Metody, vybavení a experimentální přístupy

• Automatizované zařízení pro nucenou fyzickou aktivitu (Rat Forced Exercise Bed 80805AC) pro navození spánkové    deprivace

• Testy otevřeného pole, rozpoznání objektu, vyvýšené křížové bludiště a trojramenné bludiště

• Testy senzorimotorické koordinace pro mláďata i dospělé potkany (bar holding, beam walking)

• Ultrazvukové mikrofony - Dodotronic Ultramic 250 a 384

• Zařízení pro hodnocení úzkosti a sociálního chování v modelech autismu a schizofrenie

• Zařízení pro vývojové studie motoriky a vokální komunikace
 

Kontakt pro rezervace

Ing. Jitka Jechová

E-mail: jitka.jechova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 243

Výzkumníci

Eduard Kelemen, Ph.D. 

e-mail: Eduard.Kelemen@nudz.cz

Tel: +420 283 088 213

Tomáš Páleníček, Ph.D.

research, contact person

e-mail: Tomas.Palenicek@nudz.cz

Tel: +420 283 088 454

Tomáš Petrásek, Ph.D.

research, contact person

e-mail: Tomas.Petrasek@nudz.cz

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty