7. Laboratoř chování zvířat


Chování je u živočichů klíčovým pojítkem organismu s prostředím. Činnost nervové soustavy je jedním ze zásadních aspektů života všech živočichů včetně člověka, který integruje všechny dílčí funkce povstávající na úrovni molekulární a fyziologické do jediného systému, a právě jeho prostřednictvím se organismus jako celek vztahuje k okolnímu světu. Behaviorální studie tedy umožňují zkoumat organismus na celosystémové úrovni, a jsou i citlivým indikátorem patologických procesů. Biologie živočichů, zejména savců, je svojí podstatou velmi blízká biologii člověka, a sdílené jsou i mnohé domény chování, což činí studium chování modelových organismů nezastupitelným zdrojem informací i pro klinickou a preventivní medicínu, zejména v oblasti duševního zdraví.
Výzkumný program Experimentální neurobiologie (VP1) se z velké části věnuje právě studiu chování experimentálních zvířat. Zkoumáme animální modely napodobující neurologické a psychiatrické poruchy, s cílem porozumět jejich
mechanismům a nalézt nové přístupy k jejich léčbě.

   

Metody, vybavení a experimentální přístupy

• Automatizované zařízení pro nucenou fyzickou aktivitu (Rat Forced Exercise Bed 80805AC) pro navození spánkové    deprivace

• Testy otevřeného pole, rozpoznání objektu, vyvýšené křížové bludiště a trojramenné bludiště

• Testy senzorimotorické koordinace pro mláďata i dospělé potkany (bar holding, beam walking)

• Ultrazvukové mikrofony - Dodotronic Ultramic 250 a 384

• Zařízení pro hodnocení úzkosti a sociálního chování v modelech autismu a schizofrenie

• Zařízení pro vývojové studie motoriky a vokální komunikace
 

Kontakt pro rezervace

Ing. Jitka Jechová

E-mail: jitka.jechova@nudz.cz

Tel: +420 283 088 243

Výzkumníci

Eduard Kelemen, Ph.D. 

e-mail: Eduard.Kelemen@nudz.cz

Tel: +420 283 088 213

Tomáš Páleníček, Ph.D.

research, contact person

e-mail: Tomas.Palenicek@nudz.cz

Tel: +420 283 088 454

Tomáš Petrásek, Ph.D.

research, contact person

e-mail: Tomas.Petrasek@nudz.cz

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty