9. Výzkumná skupina geropsychologie (psychologie stárnutí)

Co zkoumáme

Geropsychologie se zabývá mentálními a behaviorálními aspekty stárnutí s cílem porozumět relevantním procesům a pomoci starším lidem a jejich rodinám udržovat vysokou kvalitu života, překonávat obtíže a dosahovat maximálního potenciálu během vyššího věku. Dalším cílem je pomoci profesionálům zvyšovat svou kompetentnost v každodenní práci se staršími klienty.    

Metody  

Naše výzkumná skupina studuje a aplikuje vědecké nástroje a metody k identifikování nejsenzitivnějších facet lidské psychologie, abychom napomáhali k řešení sociálních i osobních otázek, a přispěli k zlepšování témat spojených s psychikou ve starším věku. Užíváme standardní psychologické metody (dotazníky, výkonové testy, rozhovory, atd.), které vybíráme vždy s ohledem na konkrétní zaměření jednotlivých výzkumných úkolů. Obvykle se týkají socio-demografických otázek, zdravotního stavu, funkční soběstačnosti, a kognice. Metody jsou buď klasické za použití tužky a papíru, ale stále více využíváme i řešení informační a komunikačních technologie. Pro kognitivní tréninky většinou užíváme softwarová řešení na osobních počítačích či tabletech.  

Kontakt

Hana Georgi, Ph.D.

e-mail: hana.georgi@nudz.cz

tel: +420 283 088 240

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty