9. Výzkumná skupina geropsychologie (psychologie stárnutí)

Co zkoumáme

Geropsychologie se zabývá mentálními a behaviorálními aspekty stárnutí s cílem porozumět relevantním procesům a pomoci starším lidem a jejich rodinám udržovat vysokou kvalitu života, překonávat obtíže a dosahovat maximálního potenciálu během vyššího věku. Dalším cílem je pomoci profesionálům zvyšovat svou kompetentnost v každodenní práci se staršími klienty.    

Metody  

Naše výzkumná skupina studuje a aplikuje vědecké nástroje a metody k identifikování nejsenzitivnějších facet lidské psychologie, abychom napomáhali k řešení sociálních i osobních otázek, a přispěli k zlepšování témat spojených s psychikou ve starším věku. Užíváme standardní psychologické metody (dotazníky, výkonové testy, rozhovory, atd.), které vybíráme vždy s ohledem na konkrétní zaměření jednotlivých výzkumných úkolů. Obvykle se týkají socio-demografických otázek, zdravotního stavu, funkční soběstačnosti, a kognice. Metody jsou buď klasické za použití tužky a papíru, ale stále více využíváme i řešení informační a komunikačních technologie. Pro kognitivní tréninky většinou užíváme softwarová řešení na osobních počítačích či tabletech.  

Kontakt

Hana Georgi, Ph.D.

e-mail: hana.georgi@nudz.cz

tel: +420 283 088 240

 

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty