VP1 Experimentální neurobiologie - Pracovní skupiny

Příprava nových léčiv

vedoucí: Korábečný, Jan, PharmDr., Ph.D.

The prime objective of the Novel Drugs Synthesis Group is the design and development of new formulas and drug leads for the management and treatment ...

čtěte více >>>>>

Biomarkery a animální modely Alzheimerovy demence

vedoucí: Krištofiková, Zdeňka, Ing., Ph.D.

The focus of our group is the research and identification of new biomarkers for early detection and diagnosis of Alzheimer‘s disease and related ...

čtěte více >>>>>

Geropsychologie

vedoucí: Georgi, Hana, PhDr., Ph.D. (Štěpánková)

Nejvýznamější publikace ...

čtěte více >>>>>

Animální modely neurovývojových a psychiatrických poruch

vedoucí: Petrásek, Tomáš, RNDr., Ph.D.

The research group of Animals Models of Neurodevelopmental and Psychiatric disease is a recently established team of researchers, with the main focus ...

čtěte více >>>>>

Neurobiologie psychedelik, neuroaktivních drog a závislostí

vedoucí: Páleníček, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Psychedelics are a class of neuroactive drug inducing psychedelic experiences with altered state of consciousness. In laboratory and under clinical ...

čtěte více >>>>>

Neurochemická analýza a snímání

vedoucí: Rak, Jakub, Ing., Ph.D.

Skupina se zabývá vývojem analytických metod umožňujících objasnění struktury, identifikaci a kvantifikaci širokého spektra látek v ...

čtěte více >>>>>

Neurobiologie spánku, paměti a kognice

vedoucí: Kelemen, Eduard, RNDr., Ph.D.

Animals and especially humans are constantly exposed to a large amount of information of varying importance, which must be processed, sorted and ...

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty