VP1 Experimentální neurobiologie - Pracovní skupiny

Příprava nových léčiv

vedoucí: Korábečný, Jan, PharmDr., Ph.D.

The prime objective of the Novel Drugs Synthesis Group is the design and development of new formulas and drug leads for the management and treatment ...

čtěte více >>>>>

Biomarkery a animální modely Alzheimerovy demence

vedoucí: Krištofiková, Zdeňka, Ing., Ph.D.

The focus of our group is the research and identification of new biomarkers for early detection and diagnosis of Alzheimer‘s disease and related ...

čtěte více >>>>>

Skupina je ve výstavbě

vedoucí: ,

V přípravě...

čtěte více >>>>>

Animální modely neurovývojových a psychiatrických poruch

vedoucí: Petrásek, Tomáš, RNDr., Ph.D.

The research group of Animals Models of Neurodevelopmental and Psychiatric disease is a recently established team of researchers, with the main focus ...

čtěte více >>>>>

Neurobiologie psychedelik, drog a závislostí

vedoucí: Páleníček, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Psychedelics are a class of neuroactive drug inducing psychedelic experiences with altered state of consciousness. In laboratory and under clinical ...

čtěte více >>>>>

Neurochemická analýza a snímání

vedoucí: Rak, Jakub, Ing., Ph.D.

Skupina se zabývá vývojem analytických metod umožňujících objasnění struktury, identifikaci a kvantifikaci širokého spektra látek v ...

čtěte více >>>>>

Neurobiologie spánku, paměti a kognice

vedoucí: ,

Animals and especially humans are constantly exposed to a large amount of information of varying importance, which must be processed, sorted and ...

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty