VP1 Experimentální neurobiologie - Pracovní skupiny

Neurobiologie stárnutí a neurodegenerativních onemocnění

vedoucí: Říčný, Jan, RNDr., CSc.

The focus of our group is the research and identification of new biomarkers for early detection and diagnosis of Alzheimer’s disease and related ...

čtěte více >>>>>

Experimentální neurovědy

vedoucí: Ovsepian, Saak Victor, Prof., M.D., Ph.D.

Pracovní skupina Experimentální neurovědy je odhodlána rozšiřovat vědecké poznání v oblasti neuronálních funkcí za fyziologických i ...

čtěte více >>>>>

Behaviorální neurovědy

vedoucí: Seillier, Alexandre, Ph.D.

Schizophrenia is a heterogeneous clinical disorder defined by a cluster of symptoms. Although hallucinations and delusions – the so-called positive ...

čtěte více >>>>>

Elektrofyziologie a zobrazování

vedoucí: ,

Skupina ve výstavbě

čtěte více >>>>>

Neurobiologie psychedelik, drog a závislostí

vedoucí: Páleníček, Tomáš, MUDr., Ph.D.

Psychedelics are a class of neuroactive drug inducing psychedelic experiences with altered state of consciousness. In laboratory and under clinical ...

čtěte více >>>>>

Neurochemická analýza a snímání

vedoucí: Rak, Jakub, Ing., Ph.D.

Skupina se zabývá vývojem analytických metod umožňujících objasnění struktury, identifikaci a kvantifikaci širokého spektra látek v ...

čtěte více >>>>>

Neurogenetika

vedoucí: ,

Skupina ve výstavbě

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty