VP2 Sociální psychiatrie - Pracovní skupiny

Psychiatrická epidemiologie

vedoucí: Čermáková, Pavla, MUDr., Ph.D.

Kolik lidí v České republice trpí psychózou? Snižuje se výskyt kognitivních poruch? Mají lidé s nižším vzděláním vyšší riziko ...

čtěte více >>>>>

Výzkum služeb péče o duševní zdraví

vedoucí: Kondrátová, Lucie, Mgr.

Kolik by mělo být v České republice komunitních center duševního zdraví a lůžek v psychiatrických nemocnicích? Měla by být lidem se ...

čtěte více >>>>>

Prevence a výzkum stigmatizace

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr.

Pracovní skupina se zabývá výzkumem stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Kromě výzkumu postojů a zkušeností se stigmatizací a ...

čtěte více >>>>>

Prevence a výzkum sebevražd

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr.

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd se zabývá výzkumem suicidálního jednání v populaci. Cílem výzkumu je prevence sebevražd ...

čtěte více >>>>>

Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

vedoucí: ,

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního ...

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty