VP2 Sociální psychiatrie - Pracovní skupiny

Psychiatrická epidemiologie

vedoucí: Čermáková, Pavla, MUDr., Ph.D.

Kolik lidí v České republice trpí psychózou? Snižuje se výskyt kognitivních poruch? Mají lidé s nižším vzděláním vyšší riziko ...

čtěte více >>>>>

Výzkum služeb péče o duševní zdraví

vedoucí: Kondrátová, Lucie, Mgr.

Kolik by mělo být v České republice komunitních center duševního zdraví a lůžek v psychiatrických nemocnicích? Měla by být lidem se ...

čtěte více >>>>>

Prevence a výzkum stigmatizace

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr., Ph.D.

Pracovní skupina se zabývá výzkumem stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Kromě výzkumu postojů a zkušeností se stigmatizací a ...

čtěte více >>>>>

Prevence a výzkum sebevražd

vedoucí: Winkler, Petr, PhDr., Ph.D.

Pracovní skupina prevence a výzkumu sebevražd se zabývá výzkumem suicidálního jednání v populaci. Cílem výzkumu je prevence sebevražd ...

čtěte více >>>>>

Výzkum duševního zdraví u dětí a adolescentů

vedoucí: Kågström, Anna, M.Sc.

Pracovní skupina duševního zdraví u dětí a adolescentů se soustředí především na vývoj a evaluaci programů na podporu duševního ...

čtěte více >>>>>
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty