VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Porozumění vlivu impulzivity na civilizační choroby paradigmem gratifikace (17-05791S)
Řešitel: Steven Lawyer, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 5 300 000 Kč

Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace (17-09489S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 3 462 000 Kč

Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou (17-07070S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR  (RNDr. Lenka Roubalová, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Rozpočet celkem: 7 491 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 231 000 Kč

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Účinnost a funkční změny mozku při léčbě deprese transkraniální stimulací stejnosměrným proudem (tDCS) v porovnání s venlafaxinem (15-29900A)
Řešitel: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2015–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 9 927 000 Kč

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 6 119 000 Kč

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 8 157 000 Kč
Eozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: Tereza Příhodová, MA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta(doc. MUDr. jan Vevera, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–51.12.2020
Rozpočet celkem: 7 847 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 123 000 Kč

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy
(NV18-07-00272)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ, Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.), Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč

 

Město Klecany

Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci na Oddělení kognitivních poruch
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 28.3.2019–31.12.2019
Rozpočet NUDZ: 40 000 Kč

 

● OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Praha Pól Růstu (OP PPR)

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ILA s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2020
Rozpočet celkem: 13 207 789 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 725 053 Kč

 

Interreg DANUBE

Innovation for Dementia in the Danube Region, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Spolupříjemce: NUDZ
Partneři: The Brain Company Austria, Wirtschaftsuniversitat Wien, Bulgarian Society of Dementia, Social Cluster Association HU, Romanian Alzheimer Society, Memory Centre Bratislava, University of Ljubljana, Alzheimer Association Bosna Hercegovina, Federal Ministry of Health- Federation of Bosnia and Herzegovina, Medical University of Sofia, City of Zagreb, Ministry of Health of the Republic of Croatia, University of Zagreb, MEDIWARE corp.CZ, Bavarian Research Alliance GmbH, Bavarian State Ministry of Health and Care, German Alzheimer Association, Slovak Medical Association
Doba řešení: 1.7.2018–30.6.2021
Rozpočet celkem: 1 726 514 Euro
Rozpočet NUDZ: 52 074 Euro

 

 

● INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Studijní stáž v Rutherford lab při Yale School of Medecine (300B_2019 (NPU)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela 
Roba řešení: 1.5.2019–31.5.2019
Rozpočet: 59 800 Kč

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty