VP8 Translační neurovědy – Aktuálně řešené granty a projekty

Grantová agentura ČR

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy ČR

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2016–2020

Pharma Brain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2018–2022

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab  (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Doba řešení: 2018–2020

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Doba řešení: 2018–2020

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – RIO

Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace CleverAge Biota (FV40032)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2022

 

Technologická agentura ČR

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Doba řešení: 2019–2021

 

Interní grantová soutěž NUDZ

Terapeutický potenciál látek ovlivňujících NMDA receptory
Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – aplikovaný výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty