VP8 Translační neurovědy – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR (prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.), 3. lékařská fakulta UK (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 644 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 695 000 Kč

 

Technologická agentura ČR

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–31.1.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace CleverAge Biota (FV40032) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: C2P s.r.o. (MUDr. Róbert Hromádka)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996 Kč

 

● OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.6.2020
Rozpočet NUDZ: 16 140 949 Kč

Pharma Brain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR, 3. lékařská fakulta UK,
Ústav organické chemie a biochemie CAS
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389 Kč

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab  (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč 

 

● INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Terapeutický potenciál látek ovlivňujících NMDA receptory (315B_2019) (NPU) 
Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková
Doba řešení: 1.1.2019–31.11.2019
Rozpočet: 60 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty