VP8 Translační neurovědy

Vedoucí
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Kontakt
telefon:(+420) 283 088 247
e-mail:tt@nudz.cz


Profil

Výzkumný program Translační neurovědy je integrální součást Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), která zajišťuje:
- Identifikaci a zhodnocení využitelnosti duševního vlastnictví
- Monitoring vědeckých projektů s komerčním potenciálem
- Mapování potřeb výzkumných pracovníků a subjektů aplikační sféry
- Metodické zajištění přenosu znalostí a technologií do praxe
- Zajištění právní ochrany duševního vlastnictví
       – patentové a právní poradentství
       – vzdělávání pracovníků NUDZ
- Strategie financování projektů komercializace
       - příprava projektových žádostí a realizace projektů
       - zajištění kontaktu s potenciálními investory
- Podpora licenčních procesů
- Podpora smluvního výzkumu
       - monitoring a popis výzkumného portfolia NUDZ

 

Projekt Centrum transferu technologií NUDZ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656 je financován z Operačního programu Výzkum, výzkum a vzdělávání (OP VVV)

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty