VP8 Translační neurovědy – Spolupracujeme

Arménie
State University Jerevan, prof. Vladimir Aroutiounian: vývoj nových metod bioanalýzy

Itálie
University Verona, dr. Grigorij Tsenov, prof. Paolo Fabenne: Research drug and development, Neuroprotection, MRI imaging in the lab. Animals – příprava společného projektu H2020

Španělsko
University of Barcelona, prof. Franco: neuroplasticita – příprava spolupráce

Švýcarsko
FHNW Basel, prof. Berndt Joost: Novel Pharma technologies for CNS drugs – příprava společného projektu
ETH Zurich, prof. Jeroen van Bokhoven: stereoselective catalysts for pharma-industry – příprava společného projektu

Velká Británie
University of Central Lanceshire, dr. Petrovic: glutamatergic neurotransmission, GMO model of CNS diseases – příprava společného projektu

USA
University of Florida, dr. Schwendt: výzkum neurobiologie společných mechanismů závislostí a schizofrenie – příprava společného projektu

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty