Aktuálně řešené projekty

• NÁRODNÍ PROGRAMY MIMO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Grantová agentura ČR

Porozumění vlivu impulzivity na civilizační choroby paradigmem gratifikace (17-05791S)
Řešitel: Steven Lawyer, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 5 300 000 Kč

Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace (17-09489S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 3 462 000 Kč

Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (17-11004S)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 3 703 000 Kč

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (17-14534S)
Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 5 141 000 Kč

Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuropsychologický přístup (17-15991S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 3 781 000 Kč

Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (17-16622S)
Řešitel: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 3 774 000 Kč

Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti (17-23718S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 7 225 000 Kč

Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy: Translační testy hypotézy dynamických systémů (17-04047S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 9 998 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 483 000 Kč

Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou (17-07070S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (RNDr. Lenka Roubalová, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 7 491 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 231 000 Kč

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 4 470 000 Kč

Mechanismy patologické konzumace online pornografie (17-19348Y)
Řešitel: Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 4 468 000 Kč

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Doba řešení:1.1.2018–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 4 503 000 Kč

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR (doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.) a 3. LF UK (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)
Rozpočet celkem: 12 644 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 695 000 Kč

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 2 871 000 Kč

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně (prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida)
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 7 240 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 811 000 Kč

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 6 955 000 Kč

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 8 690 000 Kč

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 6 482 000 Kč

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 3 414 000 Kč

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 4 640 000 Kč

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 8 872 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 973 000 Kč

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Účinnost a funkční změny mozku při léčbě deprese transkraniální stimulací stejnosměrným proudem (tDCS) v porovnání s venlafaxinem (15-29900A)
Řešitel: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2015–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 9 927 000 Kč

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 5 523 000 Kč

Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie (16-32791A)
Řešitel: doc. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 8 984 000 Kč

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: doc. Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.) a Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.)
Rozpočet celkem: 12 448 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 090 000 Kč

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 6 119 000 Kč

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy (16-32696A)
Řešitel: doc. MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 10 300 000 Kč

Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě hodgkinova lymfomu: translační studie (16-29857A)
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2019
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta (prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (MUDr. Heidy Móciková, Ph.D.), Fyziologický ústav AV ČR (doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.)
Rozpočet celkem: 20 973 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 12 929 000 Kč

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 13 269 000 Kč

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.)
Rozpočet celkem: 13 553 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 10 163 000 Kč

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Další účastník projektu:
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR (prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 12 990 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 045 000 Kč

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 8 157 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: doc. Kateřina Příhodová, MA
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 7 847 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 123 000 Kč

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: doc. prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 10 078 000 Kč

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy (NV18-07-00272)
Řešitel: doc. doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2018–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ; Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.); Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.); Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč

 

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková
Doba řešení: 1.1.2018–30.11.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Xlab s.r.o.
Rozpočet celkem: 3 183 840 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 292 160 Kč

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (Tl01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Doba řešení: 1.3.2018–28.2.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense s.r.o.
Rozpočet celkem: 9 704 706 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 261 706 Kč

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počítačových her (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense s.r.o.
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 352 750 Kč

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Doba řešení: 27.3.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 583 000 Kč

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Ing. Martin Kuchař, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ; Alfarma, s.r.o. (RNDr. Miroslav Flieger, CSc.)
Rozpočet celkem: 42 761 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 24 462 000 Kč

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 2 792 500 Kč

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 1.3.2019–1.6.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 120 000 Kč

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 1.10.2019–31.8.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 5 535 228 Kč

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2019 (RVO-NUDZ/2019)
Řešitel: Ing. Šárka Vyšínová, Ing. Petr Nevole
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 27 864 790,36 Kč

 

 

• MEZINÁRODNÍ PROGRAMY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Národní program udržitelnosti pro Národní ústav duševního zdraví (LO1611)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 1.1.2016–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 547 060 000 Kč

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biotechnologický výzkum změny spektra bioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace – CleverAge Biota (FV40032) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Hlavní příjemce: C2P s.r.o.
Spoluřešitel: NUDZ
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996

 

Město Klecany

Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci na Oddělení kognitivních poruch
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 28.3.2019–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 40 000 Kč

 

• OPERAČNÍ PROGRAMY

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 1.7.2016–30.6.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 16 140 904,63 Kč

Pharma Brain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Hlavní příjemce: NUDZ

Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR; 3. LF UK; Ústav organické cheme a biochemie, Univerzita Hradec Králové
Rozpočet celkem: 148 262 697,62 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389,12 Kč

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222)
Řešitel: Ing. Tomáš Kopřiva, Alexandr Borovička, DiS.
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2022
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 45 405 269,83 Kč

 

OP Praha Pól Růstu (OP PPR)

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2018–30.6.2020
Hlavní příjemce: ILA s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 13 207 787,92 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 725 053,04 Kč

 

Operační program Zaměstnanost

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 1.1.2017–31.12.2019
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 18 720 091,39 Kč

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 1.9.2017–31.8.2022
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 94 956 515,45 Kč

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 1.4.2018–31.3.2022
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 37 319 716,80 Kč

Provoz Dětské skupiny NUDZ (DS NUDZ) (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008810)
Řešitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Doba řešení: 1.6.2018–31.5.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 2 260 800 Kč

PARAFILIK (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 38 389 181,90 Kč

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2020
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2020
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Doba řešení: 1.7.2019–30.6.2022
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 7 889 609 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 510 942,23 Kč

Integrovaný regionální operační program

Elektronizace procesů v interních IS NUDZ (NUDZ–IROP 23) (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006456) Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Alexandr Borovička, DiS. 
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 57 182 821 Kč

eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006455)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Rozpočet NUDZ: 98 979 210 Kč

 

Interreg DANUBE

Innovation for Dementia in the Danube Region, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 1.7.2018–30.6.2021
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Spolupříjemce: NUDZ
Rozpočet celkem: 1 726 514,27 Euro
Rozpočet NUDZ: 52 074,90 Euro

 

• MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Evropská komise (3rd EU Health Programme)

Local Strategies to Reduce Underage and Heavy Episodic Drinking, Acronym: Localize It! (738055) Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Spolupříjemci: NUDZ + 12 institucí z EU 
Doba řešení: 1.4.2017–30.9.2019
Rozpočet celkem: 1 438 786,20 Euro
Rozpočet NUDZ: 51 876 Euro

 

Evropská komise (Program Erasmus+)

Evropské setkání – osvědčené postupy a lidská práva v oblasti duševního zdraví, mladý pohled
(2019-2-ES02-KA105-013650)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID, Španělsko
Spolupříjemci: NUDZ; Grunden SÖSK – Švédsko; Psichikos sveikatos iniciatyva Litva
Roba řešení: 1.9.2019–30.11.2019
Rozpočet celkem: 9 925 Euro
Rozpočet NUDZ: 4 435 Euro


Norské fondy a fondy EHP – zdraví: Bilaterální iniciativa

Příprava vědeckého projektu k EEA fondům "Preventive measures to reduce premature death in Czechia and Norway: analyses of substance use related traffic fatalities (MF-16063/2019/5804-7)
Řešitel: PhDr. Ladislav csémy
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Oslo University Hospital (Assoc. prof. Stig Tore Bogstrand, PhD)
Doba řešení: 1.9.2019–30.11.2019
Rozpočet celkem: 128 682 Kč
Rozpočet NUDZ: 67 312 Kč

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Od mikro- k makro-úrovni: souvislost mezi osou „microbiota-gut-brain“ a neuropsychickým vývojem dítěte (Mobility 8JPL19071)
Řešitel: PhDr. RNDr. Tezera Nekovářová, Ph.D.   
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2020
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Uniwersytet Gdański
Rozpočet NUDZ: 148 000 Kč

European sexual medicine network - Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.  
Doba řešení: 5.4.2019–4.4.2023
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemci: Cost members – 38 zemí; Cooperating member: Izrael

Cílená deplece TRP-VR1 v nocicepčních modelech myší pro léčbu bolesti odolné vůči analgetikám (Inter Action LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Doba řešení: 1.7.2019–31.12.2021
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich (Prof. Vasilis Ntziachristos) 
Rozpočet celkem: 90 000 Euro
Rozpočet NUDZ: 1 200 000 Kč

 

 • INTERNÍ GRANTOVÁ SOUTĚŽ NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů (307A–2019)
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Doba řešení: 1.4.2019–30.6.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie (304A–2019)
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Doba řešení: 1.1.2019–30.6.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Strategie rychlé antidepresivní odpovědi u farmakorezistentní deprese (310A–2019)
Řešitel: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Doba řešení: 1.1.2019–31.7.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Akustická stimulace a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti a subjektivní vnímání spánku u pacientů s insomnií (312A–2019)
Řešitel: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA
Doba řešení: 1.2.2019–31.7.2019
Rozpočet: 12 000 Kč

Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě (305A–2019)
Řešitel: Mgr. Petra Skalníková
Doba řešení: 1.1.2019–31.7.2019
Rozpočet: 70 000 Kč

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání (301B–2019)
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola
Doba řešení: 7.1.2019–15.2.2019
Rozpočet: 60 000 Kč

Studijní stáž v Rutherford lab při Yale School of Medicine (300B–2019)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela
Doba řešení: 1.5.2019–31.5.2019
Rozpočet: 59 880 Kč

Terapeutický potenckál látek ovlivňujících NMDA receptory (3015B–2019)
Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková
Doba řešení: 1.1.2019–30.11.2019
Rozpočet: 60 000 Kč

Negativní emoce vyvolané pavouky u lidí – mezikulturní srovnání (314B–2019)
Řešitel: Mgr. Markéta Janovcová
Doba řešení: 15.3.2019–19.5.2019
Rozpočet: 58 610 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty