Mgr. Alexandr Kasal, Ph.D.

Alexandr Kasal

Mgr. Alexandr Kasal, Ph.D.

Mgr. Alexandr Kasal je vedoucím pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd. V roce 2017 absolvoval na FSV UK na Katedře veřejné a sociální politiky, tamtéž pokračuje v doktorském studiu. Ve své výzkumné praxi se orientuje primárně na témata sebepoškozování a sebevražedného jednání a snaží se klást důraz na praktickou uplatnitelnost výsledků. Spolu s dalšími inicioval a formuloval Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 a v současnosti se svým týmem pracuje na jeho implementaci v rámci evropského projektu ImpleMENTAL.