Центр допомоги та асистенції

На цьому розгалуженні ви знайдете всю актуальну інформацію про доступну допомогу для поранених, свідків, постраждалих, вдівців, медичних працівників та інших професіоналів, які беруть участь під час і після трагічної події на Факультеті Філософії та Педагогіки Чарльзового університету.

Інформація регулярно оновлюється в координації з представниками Інтегрованої системи екстреної допомоги та інших залучених установ.

Krizová intervence pro pozůstalé / raněné / svědky

Centrum krizové intervence PN Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02

Krizové centrum RIAPS

Chelčického 39, Praha 3, 130 00

NUDZ – ambulance

Psychiatrická a psychologická pomoc pro pozůstalé a raněné
+420 283 088 244
+420 283 088 139
+420 283 088 161
ambulance@nudz.cz

Krizová linka SPIS pro blízké a pozůstalé

Linka první psychické pomoci

Modrá linka pomoci v nouzi

Pražská linka důvěry

Podpora pro studenty, učitele a zaměstnance

Podpora studentů či zaměstnanců dotčených útokem na FF UK

Psychologická pomoc FF UK

Psychologická poradna

služby poradny jsou poskytovány bezplatně

Podpora studentů se specifickými potřebami

Psychologická podpora pro profesionály

Anonymní krizová linka Policie ČR

Anonymní linka kolegiální psychologické podpory zaměstnanců ve zdravotnictví

od 8.00 do 22.00 hodin

+420 530 331 122
+420 530 331 131 (SPIS)
 

Krizové centrum RIAPS

Individuální nebo skupinová konzultace/supervize pro ostatní pomáhající profesionály

Chelčického 842 130 00 Praha

+420 222 586 768

Český institut pro supervizi

Seznam supervizorů a supervizorek nabízející pomoc pomáhajícím profesionálům

Seznam je dostupný na této adrese

Česká asociace pro psychoterapii

Možnost využití supervizí dle nabídky konkrtétních členů
https://www.czap.cz/Pomoc-FFUK

Český institut pro psychotraumatologii a EMDR

Možnosti k posilování odolnosti a traumaterapie
www.edmr.cz

Psychologická a terapeutická podpora, podpora odolnosti

Česká asociace pracovišť linek důvěry – linky důvěry v ČR

Bílý kruh bezpečí

Poradna nabízející diskrétní a bezplatnou pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým, telefonicky i osobně

U Trojice 2, Praha – Smíchov
bkb.praha@bkb.cz
více na bkb.cz

Linka pomoci obětem:
116 006 (nonstop a bezplatně)

SANANIM

Odborná a lidská pomoc zasaženým, kteří jsou ohroženi závislostí na alkoholu, marihuaně, návykových lécích a dalších látkách.

+420 606 024 647

EmotionAid

Individuální zvládání akutního stresu
3 sezení zdarma (online nebo telefonicky) s facilitátory
kurzemotionaid@gmail.com

Skupinová podpora odolnosti a zvládání akutního stresu

Pořádá tým Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR ve spolupráci s IZS a UK. Každá skupina je určena pro desítky osob. Dochází k rychlému zmírnění prožívané zátěže. Poskytováno bezplatně

Živě:
22. ledna v 15.00
31. ledna v 12.00
6. února v 15.00
16. února v 12.00
16. února v 15.00
22. února v 12.00
22. února v 15.00
28. února v 15.00
Praha (místo bude upřesněno registrujícím)
Registrujte se zde.

English-speaking groups 

In person: January 31 at 9.00
Online: January 25 at 12.30, February 12 at 12.00

Online (na platformě Zoom):
25. ledna v 15.00 
29. ledna v 15.00
12. února v 15.00
19. února v 15.00
Registrujte se zde.

(Akce jsou pod odborným vedením PhDr. et Mgr. Zuzany Čepelíkové).
Další možnosti traumaterapie na emdr.cz

Individuální pomoc a pomoc pro rodiny

Česká asociace pro psychoterapii

Nabídka psychoterapeutů dostupných lidem v souvislosti se střelbou na FF UK

https://czap.cz/Pomoc-FFUK

Asociace klinických psychologů

Mapa klinicko-psychologických pracovišť, kde mohou zasažení vyhledat dostupnou pomoc

https://www.akpcr.cz/PomocFFUK

Psychoterapie Anděl

Bezplatné přijetí do krizové nebo terapeutické péče pro zasažené
Seznam dostupných terapeutů zde.

Hedepy

Online terapie. Psychologická pomoc pro zasažené zdarma
podpora@hedepy.cz

Sociální a právní poradenství pro zasažené

Česká advokátní komora

Seznam advokátů připravených poskytnout právní pomoc poškozeným a pozůstalým:

https://www.cak.cz/scripts/detail.php

Probační a mediační služba ČR

Sociální a právní pomoc pro oběti trestných činů, informace, doprovázení při jednání s policií a úřady, praktická pomoc.

https://www.pmscr.cz/pomoc-obetem-utoku-na-filozoficke-fakulte-univerzity-karlovy/

Bílý kruh bezpečí

Diskrétní a bezplatná pomoc obětem kriminality, svědkům a pozůstalým

Linka pomoci obětem:
116 006 (nonstop a bezplatně)

Poradna Justýna, Linka In Iustitia

Sociálně-právní poradenství, podpora zmocněnce a důvěrníka, zastupování advokáty

v pracovní dny od 9.00 do 17.00
+420 773 177 636
+420 773 177 844
poradna@in-ius.cz

Spirituální podpora pro zasažené

Asociace nemocničních kaplanů

Kaplani jsou po celé ČR po dobu vánočních svátků k dispozici všem potřebným

Hledejte kaplana zde.

Konkrétní doporučení a péče o sebe

Opatruj.se

Informace a užitečné tipy pro posilování duševního zdraví
www.opatruj.se

Asistenční centrum – Pomoc zasaženým

Mobilní aplikace: První psychická pomoc

Pro pomáhající (pomoc druhým)

Google play
App Store

Mobilní aplikace: Pohov

Pro uniformované složky, posilování vlastní odolnosti

Google play

Sociálním a zdravotnickým organizacím i lékařským ordinacím nebo školám nabízíme následující materiály k tisku a volné distribuci pro zasažené rodiče, studenty, děti a další možné oběti po tragické události na FF UK: