Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.

Barbora Orlíková

Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.

Pracuje jako psycholožka, v rámci výzkumného programu Veřejné duševní zdraví je vedoucí pracovní skupiny Výzkum prevence a léčby závislostí.

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK (2000 - 2005), absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (2004 - 2009), specializační kurz Drogové závislosti pod IPVZ (2000 - 2002) a řadu dalších vzdělávacích aktivit týkajících se problematiky drogové závislosti. V r. 2019 získala titul PhD. v oboru Klinická psychologie na katedře psychologie FF UP v Olomouci.

Od r. 1999 do r. 2006 pracovala v neziskových organizacích poskytujících služby uživatelům drog v  přímé práci s klienty. Od r. 2006 do r. 2014 v Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (od r. 2006 do 2012 v rámci Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, od r. 2012 do r. 2014 měla na starost mezinárodní aktivity v rámci protidrogové politiky). Od r. 2002 do r. 2015 se externě podílela na internetovém poradenství v rámci projektu www.drogovaporadna.cz (z. ú. SANANIM). V letech 2018-2019 se podílela na aktivitách oddělení prevence a ústavní a ochranné výchovy Národního ústavu pro vzdělávání. Od konce roku 2019 externě spolupracuje s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.