prof. RNDr. James Pfaus, PhD.

James Pfaus

prof. RNDr. James Pfaus, PhD.

Телефон

Prof. RNDr James Pfaus, PhD získal bakalářský titul v oboru psychologie (1983) na Americké univerzitě ve Washingtonu a magisterský (1986) a doktorský titul (1990) v oboru neurovědy a psychologie na University of British Columbia v kanadském Vancouveru vedením doktorů Borise Gorzalky, Johna Pinela a Anthonyho Phillipse. Po dvouletém postdoktorandském pobytu v oblasti molekulární biologie v laboratoři Dr. Donalda Pfaffa na Rockefellerově univerzitě v New Yorku byl přijat do Centra pro studium behaviorální neurobiologie na Katedře psychologie na Concordia University v kanadském Montréalu, kde se v roce 2004 stal řádným profesorem. V roce 2018 Concordii opustil, aby se věnoval výzkumu jako hostující vědec u dlouholetých spolupracovníků v Instituto de Investigaciones Cerebrales na Universidad Veracruzana v Xalapě v Mexiku. Od roku 2021 působí na Katedře psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Prazea jako vedoucí vědecký pracovník Laboratoře sexuální neurovědy v Centru pro sexuální zdraví a intervence NUDZ.

Své výzkumy realizuje na potkanech a lidech ve snaze pochopit, jak jsou mozek a jeho neurochemické systémy uspořádány pro základní sexuální reakce jako je vzrušení, touha, sexuální rozkoš a orgasmus, a sexuální inhibice a znechucení. Jeho práce také osvětlila nervové a molekulární mechanismy, kterými podmíněné sexuální reakce potencují sexuální preference a reprodukci a jak se podílejí na rozvoji fetišů a parafilií. Za tuto práci získal několik prestižních mezinárodních ocenění.

Publikoval více než 225 recenzovaných vědeckých prací a kapitol v knihách o neurobiologii sexuálního chování u žen i mužů a jeho práce vedla k vývoji nových léčiv k léčbě sexuálních dysfunkcí a způsobů, jak kompenzovat efekt medikace, která má vysilující vedlejší účinky na sexualitu. Poskytl stovky rozhovorů v televizi, rozhlase a sociálních médiích a jeho práce se objevila ve filmech a dokumentech.  Je šéfredaktorem časopisu Current Sexual Health Reports, bývalým zástupcem šéfredaktora časopisů Sexual Medicine Reviews a Journal of Sexual Medicine a zasedá v redakčních radách dalších vědeckých časopisů z oblasti sexuality, neurověd a farmakologie. Je členem International Society for the Study of Women’s Sexual Healta nedávno se stal prezidentem International Academy of Sex Research.