Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Jitka Lindová

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Телефон

Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. je seniorní výzkumná pracovnice Centra pro výzkum sexuálního zdraví a intervence. Je sociální psycholožka a etoložka, působící dále také na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vede Katedru psychologie a věd o životě. Absolvovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a biologii na Přírodovědecké fakultě téže univerzity. V roce 2019 obdržela titul docent v oboru sociální psychologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Výzkumně se věnuje neverbálnímu chování během iniciace a udržování romantického vztahu a zaměřuje se na jeho evoluční, vývojové a psychické aspekty. V současnosti je řešitelkou projektů partnerské komunikace a vývoje mezipohlavního chování a dvoření u dívek a žen. Ve svých výzkumech využívá především experimentální a kvantitativní přístupy, doplněné o kvalitativní analýzy a pozorování chování a komunikace. Vedlejšími projekty jsou studium partnerské spokojenosti, udržování partnerského vztahu, souvislosti neverbálního chování a osobnosti a preverbálních vokalizací kojenců.