Mgr. Katarína Evansová

Katarína Evansová

Mgr. Katarína Evansová

Mgr. Katarína Evansová vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době studuje doktorský studijní obor Neurovědy na 3. lékařské fakultě téže univerzity. Věnuje se výzkumu chronotypu a spánku. Během studia absolvovala akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví a zahraniční výzkumnou stáž v Nizozemsku. Vedle výzkumu a prezentace výsledků na domácích a zahraničních konferencích se věnuje také vedení studentů a popularizaci tématu chronotypů a spánku.