Mgr. Kateřina Skálová

Kateřina Skálová

Mgr. Kateřina Skálová

Mgr. Kateřina Skálová absolvovala obor Fyziologie živočichů se specializací na neurobiologii na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci Centra výzkumu spánku a chronobiologie se podílí na studiích cirkadiánních rytmů probíhajících ve spánkové a tkáňové laboratoři. Úzce spolupracuje i s laboratoří Biorytmů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Momentálně zpracovává disertační práci se zaměřením na spánkovou deprivaci v rámci doktorského studia.