Mgr. Marek Havlík, Ph.D.

Marek Havlík

Mgr. Marek Havlík, Ph.D.

Телефон

Mgr. Marek Havlík, Ph.D., vystudoval Filozofickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Studium ukončil úspěšnou obhajobou disertační práce, ve které se věnoval metodologickým aspektům mozkové sítě defaultního modu (Default mode network). Aktuálně působí jako výzkumný pracovník Centra pokročilých studií mozku a vědomí, kde se zabývá koreláty a mechanismy vědomé zkušenosti, vědomými obsahy a problematikou jejich vstupu do proudu vědomí, meta-vědomím, nevědomými prerekvizitami, prediktivním kódováním, a studiem odvrácené strany vědomé zkušenosti, která je reprezentována sebe-referenčními myšlenkami a bloumáním.