Mgr. Ondřej Novák

Ondřej Novák

Mgr. Ondřej Novák

Телефон

Mgr. Ondřej Novák je výzkumník a metodolog Centra pro výzkum sexuálního zdraví a intervence. V roce 2016 absolvoval na Katedře psychologie, nyní tamtéž studuje doktorát v oboru Obecná psychologie.

Věnuje se metodologii, statistice, psychometrii, výzkumným metodám a metodikám se zaměřením na psychofyziologii, kognitivní a afektivní procesy. V Centru pro výzkum sexuálního zdraví a intervence se nejčastěji věnuje práci s přístroji, hlavně s penilním pletysmografem (PPG), eyetrackingovým zařízením, a polygrafem měřícím kožní vodivost, srdeční aktivitu, a vzory dýchání. Pyšní se svou dovedností v tvorbě adekvátně popisných a současně estetických grafů. Je zastáncem otevřené vědy a reprodukovatelnosti studií.