PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Tereza Nekovářová

PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, PhD. působí v Národním ústavu duševního zdraví od roku 2015 jako senior výzkumník, přednáší také na Přírodovědecké katedře Univerzity Karlovy v Praze a na katedře psychologie Filozofické fakulty téže univerzity.

Magisterský titul získala v oborech zoologie (na Přírodovědecké fakultě UK) a psychologie (na Filozofické fakultě UK) a doktorát pak v oboru neurovědy v biomedicínských studiích na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získala pod vedením Dr. Jana Bureše v Laboratoři neurofyziologie paměti Akademie věd ČR, kde se věnovala především prostorové kognici, jejím neurobiologickým korelátům a poruchám u neuropsychiatrických onemocnění.