RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.

Tomáš Petrásek

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D.

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. je vedoucím skupiny Spánek, chronobiologie a chování u animálních modelů. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval obor Fyziologie živočichů - neurobiologie a v roce 2014 dokončil doktorské studium na 1. lékařské fakultě v oboru neurověd. Pracuje také ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Vědecky se zajímá především o animální modely neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění, jako jsou schizofrenie, autismus a Alzheimerova nemoc, a jejich propojení s poruchami spánku a denního cyklu aktivity. Věnuje se ale také sociálnímu chování a komunikaci hlodavců s cílem využít analýzu ultrazvukových potkaních vokalizací k hlubšímu porozumění jejich duševním stavům. Kromě toho se také velmi aktivně věnuje popularizaci vědy formou přednášek pro veřejnost a aktivit pro středoškolské studenty.

Jeho práce v oblasti Alzheimerovy nemoci získala cenu MUDr. Jana Bureše za nejlepší publikaci v oblasti Alzheimerovy choroby za rok 2018 od Alzheimer nadačního fondu a cenu za vynikající práci v letech 2017 - 2018 udělenou Českou společností pro neurovědy a Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.