doc. MUDr. Ph.D. Viktor Mravčík

Viktor Mravčík

doc. MUDr. Ph.D. Viktor Mravčík

VaV - R3

Viktor Mravčík je lékař se specializací v oboru epidemiologie, má doktorát (Ph.D.) z preventivního lékařství a v r. 2018 byl jmenován docentem v oboru hygiena a epidemiologie 1. LF UK. Působí jako ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce. Do r. 2021 byl dlouholetým vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) při sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na Úřadu vlády ČR. Nyní působí jako vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora tamtéž. Ve své funkci vedoucího NMS byl editorem a hlavním autorem výročních zpráv o situaci v oblasti závislostí v ČR. Viktor Mravčík je od r. 2010 členem výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Vyučuje a je řešitelem výzkumných projektů na Klinice adiktologie 1., LF UK a VFN v Praze, podílel se na výzkumech epidemiologie psychoaktivních látek Národního ústavu duševního zdraví. Je členem oborové rady doktorského programu v adiktologii na 1. LF UK. Je nositelem ceny Časopisu lékařů českých za nejlepší původní práci za rok 2010 nebo nositelem Ceny Jaroslava Skály za publikační přínos v oboru adiktologie v r. 2017. Je (spolu)autorem nebo editorem více než 200 časopiseckých a knižních publikací zaměřených na epidemiologii užívání návykových látek a závislostí a na politiku v oblasti závislostí. V současné době je členem úzkého týmu připravujícího návrhy na dekriminalizaci a legální regulaci návykových látek v ČR.

Více zde:

https://www.researchgate.net/profile/Viktor-Mravcik

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mravcik&sort=date