RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.

Eduard Kelemen

RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.

RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. studuje neurobiologické procesy, které se podílejí na učení a organizaci naučené informace. Se skupinou spolupracovníků pomocí elektrofyziologických metod nahrávají aktivitu skupin neuronů u experimentálních zvířat během řešení kognitivních úloh i během spánku, kdy se naučené informace konsolidují. Zkoumají kognitivní procesy u zdravých zvířat i u zvířecích modelů mozkových onemocnění. Vede studenty bakalářského, magisterského i postgraduálního studia a přednáší kurzy neurověd na Univerzitě Karlově a na pražské pobočce New York University.

Magisterskou diplomovou práci vypracoval ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Postgraduální studium absolvoval na State University of New York – Downstate Health Sciences Center pod vedením profesora André Fentona. Dále pracoval na Univerzitě v Tübingenu pod vedením profesora Jana Borna.