Ing. Marek Piorecký, Ph.D.

Marek Piorecký

Ing. Marek Piorecký, Ph.D.

Ing. Marek Piorecký, Ph.D. vystudoval inženýrský a doktorský studijní program Biomedicínský inženýr na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Zde zároveň zajišťuje část výuky předmětů souvisejících se zpracováním biologických signálů. Jako výzkumník se v NUDZ zaměřuje na zpracování signálů mozku z elektroencefalografu a funkční magnetické rezonance. V rámci své práce navrhuje analýzy a softwarové zpracování naměřených signálů mozku.