Mgr. Pascal Michel Samir Jorratt Calejas

Pascal Michel Samir Jorratt Calejas

Mgr. Pascal Michel Samir Jorratt Calejas

Mgr. Pascal Jorrat vystudoval biochemii na Universidad de Chile, kde se věnoval roli sluchového eferentního systému v modulaci kochleární citlivosti během selektivní pozornosti na zrakové podněty a jak nedostatečná eferentní ochrana před akustickou expozicí přispívá k rozvoji kognitivních poruch u starších osob.

Do Národního ústavu duševního zdraví nastoupil v roce 2019 jako doktorand neurověd na Univerzitě Karlově v Praze. Tématem jeho výzkumu je neurobiologie schizofrenie a cílem jeho doktorské práce je studium vlivu endogenních modulátorů NMDA receptoru na neuronální morfologii a synaptickou hustotu v primární kortikální kultuře.