Specific Research Results

Patent

 • Mutlu, O., Valeš, K. New therapeutic uses of peptides of the adipokinetic hormone family. CH EP3446753. 27.02.2019. www stránky
 • Chodounská, H., Šťastná, E., Kapras, V., Kohout, L., Borovská, J., Vyklický, L., Valeš, K., Cais, O., Rambousek, L., Stuchlík, A., Valešová, V. Steroide anionic compounds, method of their production, usage and pharmaceutical preparation involving them. IPC: A61K31/57; A61P25/02; A61P25/04; A61P25/08; A61P25/18; A61P25/24; A61P25/28; A61P25/30; A61P35/00; C07J41/00; C07J7/00; C07J41/005; C07J7/002. Česká republika. Patentový spis, EP2435463. 12.10.2016. patentový spis | espacenet | european patent register
 • Chodounská, H., Šťastná, E., Kapras, V., Kohout, L., Borovská, J., Vyklický, L., Valeš, K., Cais, O., Rambousek, L., Stuchlík, A., Valešová, V. Deriváty pregnanolonu substituované v poloze 3alfa, způsob jejich výroby a jejich použití. IPC: C07J 5/00, A61K 31/57, A61P 25/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 303037. 25.01.2012. patentový spis
 • Kasal, A., Buděšínský, M., Mareš, P., Krištofiková, Z. 3alfa-Hydroxy-21ksí,22-oxido-21-homo-5alfa-pregnan-20-on, způsob jeho výroby a jeho použití. CZ 302050. 06.08.2010. patentový spis

Software

Prototype

 • Šouláková, B., Procházková, L., Francová, A., Fajnerová, I., Winkler, P. Prototyp VRBreathing. (2019)

Utility Model

 • Španiel, F., Schneider, J., Bakštein, E., Lukeš, J., Boráros, P. Přístroj pro snímání dermatoglyfických vzorů dlaně. (2018)

Functional Sample

 • Španiel, F., Borároš, P., Anýž, J., Lukeš, J., Bakštein, E., Schneider, J. PORTABLE EYE-BRAIN PUPILLOMETRIC DIAGNOSTIC DEVICE (PEBDI). Dokumentace.

 • Vlček, P. Kompaktní systém pro měření autonomní regulace citlivosti senzorického systému. (2022) Technická dokumentace funkčního vzorku, číslo dokumentu COMSYMARSES1.

 • Jesenský, D., Kopřivová, J. Světelná sauna. (2021)

 • Šouláková, B., Francová, A., Fajnerová, I., Procházková, L. Přístroj využívající virtuální realitu a respirační biofeedback pro trénink dechových cvičení, relaxace a mindfulness. (2018)

Methodology

 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení meskalinu v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 8/2020. Datum certifikace: 09.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny syntetických kathinonů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí.CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 12/2020. Datum certifikace: 04.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny amfetaminů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 10/2020. Datum certifikace: 04.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení skupiny syntetických fenetylaminů v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 11/2020. Datum certifikace: 04.12.2020. Osvědčení
 • Rak, J., Šuláková, A., Shtikova, A., Vondráková, K., Kuchař, M. Stanovení LSD v suché krevní kapce pomocí ultracitlivé konduktometrie a mikroprůtokové kapalinové chromatografie s MS3 hmotnostní detekcí. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 9/2020. Datum certifikace: 09.12.2020. Osvědčení
 • Hájková, K., Kuchař, M. Stanovení psilocinu, aktivního defosforylovanéhometabolitu psilocybinu, v krevním séru pomocí LC-MS/MS techniky. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 7/2020. Datum certifikace: 27.07.2020. Osvědčení | Metodika
 • Mužíková, B., Kubíčková, K., Dolenský, B., Kuchař, M. Stanovení majoritních složek ve vzorcích drog s obsahem syntetických kathinonů pomocí NMR spektroskopie. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 6/2020. Datum certifikace: 27.07.2020. Osvědčení | Metodika
 • Nemeškalová, A., Kuchař, M. Stanovení vybraných fytokanabinoidů v olejové matrici. CZ Evidenční číslo osvědčení Policejního prezidia 5/2020. Datum certifikace: 27.07.2020. Osvědčení | Metodika
 • Šouláková, B., Francová, A., Procházková, L., Fajnerová, I. VR Breathing - SW využívající dechový biofeedback pro trénink mindfulness, relaxace a rytmického dýchání s využitím virtuální reality. CZ 3/2020/VLP. Datum certifikace: 19.06.2020. Osvědčení | Metodika
 • Bartoš, A. Test pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV). CZ MZDR 43700/2017-8/VLP. Datum certifikace: 03.11.2017. www
 • Balíková, M., Hložek, T. Stanovení delta-9-tetrahydrokanabinolu a jeho metabolitu 11-nor-tetra hydrokanabinol-karboxylové kyseliny v krevním séru specifickou chromatografickou metodou s hmotnostní spektromatrií. CZ PPR-31123-7/CJ-2015-990530. Datum certifikace: 23.12.2015. info

Map

 • Winkler, P., Machů, V., Kondrátová, L. Mapa služeb pro lidi s duševním onemocněním. (2016) www
 • Kážmér, L., Baroš, A., Hanzal, J., Kulhánová, I. Mapování onemocnění – Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, Česko, 2001–2015. www | publikace

Industrial Design

 • Bartoš, A. Obrázky k vyšetřování a trénování poznávacích funkcí. CZ 36461. 03.06.2015. www