Mgr. Pascal Michel Samir Jorratt Calejas

Pascal Michel Samir Jorratt Calejas

Mgr. Pascal Michel Samir Jorratt Calejas

výzkumný a vývojový pracovník
Google Scholar

Mgr. Pascal Jorrat vystudoval biochemii na Universidad de Chile, kde se věnoval roli sluchového eferentního systému v modulaci kochleární citlivosti během selektivní pozornosti na zrakové podněty a jak nedostatečná eferentní ochrana před akustickou expozicí přispívá k rozvoji kognitivních poruch u starších osob.

Do Národního ústavu duševního zdraví nastoupil v roce 2019 jako doktorand neurověd na Univerzitě Karlově v Praze. Tématem jeho výzkumu je neurobiologie schizofrenie a cílem jeho doktorské práce je studium vlivu endogenních modulátorů NMDA receptoru na neuronální morfologii a synaptickou hustotu v primární kortikální kultuře.