Ing. Anna Šuláková, Ph.D.

Anna Šuláková

Ing. Anna Šuláková, Ph.D.

Ing. Anna Šuláková, Ph.D. se vCentru výzkumu psychedelik věnuje pokročilým instrumentálním analýzám s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. V roce 2012 dokončila magisterské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Při postgraduálním studiu se začala věnovat tematice nových psychoaktivních substancí, kdy v rámci své disertační práce připravovala metabolity a imunoreaktivní deriváty látek interagujících s endokanabinoidními receptory.

Od roku 2017 působí v Národním ústavu duševního zdraví, kde se zabývá vývojem analytických metod umožňujících objasnění struktury, identifikaci a kvantifikaci širokého spektra látek v biologických matricích. Vedle výzkumu metabolismu nových psychoaktivních látek a řady kinetických studií je zapojena též do projektu výzkumu role endokanabinoidního systému v patofyziologii schizofrenie.