Bc. Ivan Volchkov

Ivan Volchkov

Bc. Ivan Volchkov

specialista poruch osobnosti a interní evaluátor

Bc. Ivan Volchkov je výzkumník, evaluátor a specialista poruch osobnosti na projektu Efektivní podpora lidí s poruchou osobnosti v ČR (Gradient). Působí také jako koordinátor na projektu Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pro ukrajinské válečné uprchlíky. Studuje magisterský program Teoreticko-výzkumná psychologie na FHS UK po absolvování bakaláře psychologie na PF JČU. Ve výzkumu se zaměřuje na evaluaci psychoterapeutických intervencí, neurovědou podložené behaviorální techniky pro každodenní život a kognici v kyberprostoru. Pracuje s psychometrickými nástroji a elektroencefalografií (EEG), používá i kvalitativní metody výzkumu. Věnuje se statistické analýze dat v R. Dříve mimo jiné působil jako asistent komunikací v rámci NUDZ Task Force on Ukraine, koordinátor charitativního projektu Světlo pro Ukrajinu v Českých Budějovicích a výzkumný asistent na PF JČU. Je členem České evaluační společnosti a provozuje studentský psychologický spolek ARC (DISCO).