Karolína Knížková, MSc.

Karolína Knížková

Karolína Knížková, MSc.

Karolína Knížková, MSc. vystudovala zdravotnickou a sociální psychologii na Maastricht University v Holandsku a nyní je studentkou doktorského programu Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V NUDZ pracuje na pozici výzkumného pracovníka ve skupině Neurokognice, kde se věnuje převážně výzkumu kognitivních funkcí u psychiatrických onemocnění, zejména schizofrenie. Součástí práce jsou neuropsychologická vyšetření ve studii ESO a kognitivní remediace. V rámci doktorského studia se zabývá vztahem neurokognitivní rezervy ke kognitivnímu výkonu u pacientů s první atakou onemocnění schizofrenního spektra.