Mgr. Kristýna Hrdličková

Kristýna Hrdličková

Mgr. Kristýna Hrdličková

Mgr. Kristýna Hrdličková vystudovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokončuje studium dramatické výchovy na DAMU. Jako projektová a finanční manažerka se podílí na projektech ověřujících účinnost peer podpory na perinatální duševní zdraví. Působí jako terapeutka dětí s poruchou autistického spektra. Má zkušenosti ze stáží v Ústavu pro péči o matku a dítě, dětské psychiatrie FN Motol či Centra psychosomatické medicíny.