Mgr. Leona Šímová

Leona Šímová

Mgr. Leona Šímová

research & development worker

Mgr. Leona Plášilová pracuje v centru jako výzkumnice a psycholožka. Vystudovala magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je v pětiletém psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii, dále absolvovala výcvik v telefonické a chatové krizové intervenci a v motivačních rozhovorech. Absolvovala několik dlouhodobých odborných stáží na odděleních klinické psychologie ve FN Motol a FN Královské Vinohrady, dále v krizovém centru Riaps a v SOS centru Diakonie ČCE.

V Národním ústavu duševního zdraví dříve pracovala také v projektu Destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Ve svých výzkumných grantech se zabývá problematikou sexuálního násilí v kyberprostoru a problematikou partnerských vztahů a sexuality během pandemie covid-19.