Mgr. Martina Janíková, Ph.D.

Martina Janíková

Mgr. Martina Janíková, Ph.D.

výzkumná a vývojová pracovnice

Mgr. Martina Janíková se jako výzkumný pracovník podílí zejména na studii expoziční terapie ve virtuální realitě pro osoby s obsedantně-kompulzivní poruchou. Vystudovala obor antropologie a následně jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově a aktuálně studuje doktorský program neurovědy na 1.LF UK. V rámci doktorského studia se věnuje neurobiologickým mechanismům psychiatrických onemocnění ve Fyziologickém ústavu AV ČR.