Monika Večeřová, MSc., MBPsS

Monika Večeřová

Monika Večeřová, MSc., MBPsS

výzkumná a vývojová pracovnice

Monika Večeřová působí ve výzkumné skupině Neurokognice, kde se zabývá výzkumem kognitivních funkcí u schizofrenie a ostatních primárně psychotických onemocnění. Vystudovala psychologii na University of Worcester ve Velké Británii a neuropsychologii na Maastricht University v Nizozemsku. Jejími dalšími vědeckými zájmy jsou psychoonkologie a vícejazyčnost.